marcin

  • Dokumenty90
  • Odsłony20 840
  • Obserwuję11
  • Rozmiar dokumentów187.3 MB
  • Ilość pobrań4 492

Wzory pism procesowych w sprawach karnych

Dodano: 12 miesiące temu
R E K L A M A

Informacje o dokumencie

Dodano: 12 miesiące temu
Rozmiar :1.1 MB
Rozszerzenie:pdf
Odsłony:980
Pobrania:63

Wzory pism procesowych w sprawach karnych.pdf

marcin Dokumenty Dokumenty - nauka, biznes

Komentarze i opinie (0)

Transkrypt ( 20 z dostępnych 41 stron)

Wydanie 3 Piotr Hofmański Stanisław Zabłocki Wzory pism procesowych w sprawach karnych Warszawa 2012

Poszczególne wzory opracowali: Piotr Hofmański: 1–9, 11–39, 69–118a, 178–190, 214–243 Stanisław Zabłocki: 10–10a, 40–68, 119–177, 191–213, 244–254 Redaktor prowadząca: Małgorzata Stańczak Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Paterak -Kondek Opracowanie techniczne: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna częś\b tej książki nie może by\b powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7806-324-7 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Offi ce Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e -mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl

5 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Od Autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Wzór nr 1. Wniosek obrońcy oskarżonego o umorzenie postępowania na podstawie art. 11 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Wzór nr 2. Wniosek obrońcy oskarżonego o częściowe zawieszenie postępowania na podstawie art. 11 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Wzór nr 3. Wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa bezwzględnie wnioskowego (art. 12 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Wzór nr 3a. Wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa względnie wnioskowego (art. 12 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Wzór nr 3b. Wniosek o ściganie niektórych sprawców przestępstwa (art. 12 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Wzór nr 4. Cofnięcie wniosku o ściganie w toku postępowania przygotowawczego (art. 12 § 3 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Wzór nr 4a. Cofnięcie wniosku o ściganie w toku postępowania sądowego (art. 12 § 3 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Wzór nr 5. Wniosek o umorzenie postępowania przed sądem na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Wzór nr 5a. Wniosek o umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Wzór nr 5b. Wniosek o umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Wzór nr 6. Zażalenie na postanowienie o ukaraniu w trybie art. 19 § 3 k.p.k. . . . . . 47 Wzór nr 6a. Zażalenie na postanowienie prokuratora o ukaraniu dziekana rady adwokackiej w trybie art. 20 § 1a k.p.k. – art. 20 § 1b k.p.k. . . . . . . . . . 49 Wzór nr 7. Wniosek o zawieszenie śledztwa na podstawie art. 22 § 1 k.p.k. . . . . . . 51 Wzór nr 7a. Wniosek o zawieszenie postępowania sądowego na podstawie art. 22 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Wzór nr 8. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie art. 22 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Wzór nr 9. Zażalenie na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania na podstawie art. 22 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Spis treści 6 www.lexisnexis.pl Wzór nr 10. Inicjatywa skierowania sprawy na drogę postępowania mediacyjnego w trakcie postępowania przygotowawczego (art. 23a § 1 k.p.k.) . . . . . . 59 Wzór nr 10a. Inicjatywa skierowania sprawy na drogę postępowania mediacyjnego w trakcie postępowania jurysdykcyjnego (art. 23a § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . 61 Wzór nr 11. Wniosek o wystąpienie przez właściwy sąd rejonowy do sądu apelacyjnego o przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi okręgowemu (art. 25 § 2 k.p.k. w zw. z art. 9 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . 64 Wzór nr 12. Wniosek o rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów (art. 28 § 3 k.p.k. w zw. z art. 9 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Wzór nr 13. Wniosek o stwierdzenie niewłaściwości sądu (art. 35 k.p.k. w zw. z art. 9 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Wzór nr 14. Zażalenie na postanowienie sądu dotyczące właściwości (o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu) wydane na podstawie art. 35 § 2 k.p.k. – art. 35 § 3 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Wzór nr 14a. Zażalenie na postanowienie sądu dotyczące właściwości (o odmowie przekazania sprawy sądowi właściwemu) na podstawie art. 35 § 2 k.p.k. 74 Wzór nr 15. Wniosek o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu – art. 36 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Wzór nr 16. Wniosek o wystąpienie przez sąd właściwy do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu na podstawie art. 37 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Wzór nr 17. Wniosek o wyłączenie sędziego na podstawie art. 40 § 1 pkt 4 k.p.k. . . . 81 Wzór nr 17a. Wniosek o wyłączenie sędziego na podstawie art. 40 § 1 pkt 7 k.p.k. . . . 83 Wzór nr 18. Wniosek o wyłączenie ławnika na podstawie art. 40 § 1 pkt 3 k.p.k. w zw. z art. 44 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Wzór nr 19. Wniosek o wyłączenie prokuratora na podstawie art. 40 § 1 pkt 5 k.p.k. w zw. z art. 47 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Wzór nr 20. Wniosek o wyłączenie sędziego na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. zgłoszony przed rozpoczęciem przewodu sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Wzór nr 20a. Wniosek o wyłączenie sędziego na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. zgłoszony po rozpoczęciu przewodu sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Wzór nr 21. Oświadczenie pokrzywdzonego o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego – art. 54 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Wzór nr 22. Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 49a k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . 95 Wzór nr 23. Oświadczenie o wykonywaniu praw pokrzywdzonego nieporadnego (art. 51 § 3 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Wzór nr 24. Akt oskarżenia oskarżyciela posiłkowego – subsydiarnego (art. 55 § 1 i 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Wzór nr 25. Oświadczenie innego pokrzywdzonego o przyłączeniu się do oskarżenia posiłkowego subsydiarnego (art. 55 § 3 k.p.k.) . . . . . . . . . . . 103 Wzór nr 26. Oświadczenie oskarżyciela posiłkowego o odstąpieniu od oskarżenia (art. 57 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Wzór nr 27. Oświadczenie osoby najbliższej oskarżyciela posiłkowego (ubocznego) o przystąpieniu do postępowania w wypadku jego śmierci – art. 58 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Wzór nr 28. Oświadczenie osoby najbliższej oskarżyciela posiłkowego (subsydiarnego) o wstąpieniu w jego prawa (art. 58 § 2 k.p.k. w zw. z art. 61 k.p.k.) wraz z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania 108

Spis treści 7 Wzór nr 29. Oświadczenie innego pokrzywdzonego (niż oskarżyciel prywatny) o przyłączeniu się do postępowania w charakterze oskarżyciela prywatnego (art. 59 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Wzór nr 30. Oświadczenie o podtrzymaniu oskarżenia jako prywatnego w sprawie, w której ingerował prokurator na podstawie art. 60 § 1 k.p.k., a następnie odstąpił od oskarżenia (art. 60 § 4 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . 112 Wzór nr 31. Oświadczenie osoby najbliższej oskarżyciela o wstąpieniu w prawa oskarżyciela prywatnego z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania (art. 61 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Wzór nr 32. Powództwo cywilne pokrzywdzonego (art. 62 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Wzór nr 33. Powództwo cywilne osoby najbliższej pokrzywdzonego (art. 63 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Wzór nr 34. Oświadczenie o wstąpieniu osoby najbliższej w prawa powoda cywilnego w wypadku jego śmierci (art. 63 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . 120 Wzór nr 35. Wniosek powoda cywilnego o przekazanie pozwu sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych (art. 67 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . 122 Wzór nr 36. Powództwo cywilne pokrzywdzonego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia (art. 69 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Wzór nr 37. Zażalenie na postanowienie co do zabezpieczenia roszczenia (art. 69 § 3 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Wzór nr 38. Wniosek o przekazanie sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych w wypadku umorzenia lub zawieszenia postępowania przygotowawczego (art. 69 § 4 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Wzór nr 39. Zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego (art. 75 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 246 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Wzór nr 40. Zgłoszenie się obrońcy wraz z wnioskiem o zezwolenie na widzenie się z podejrzanym tymczasowo aresztowanym oraz wnioskiem o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego – art. 73 § 1 i 2 k.p.k., art. 83 § 1 k.p.k. oraz art. 156 § 5 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Wzór nr 41. Zgłoszenie się obrońcy wraz z wnioskiem o wgląd w akta postępowania, które zostały przedstawione sądowi w związku z wnioskiem prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz żądanie dopuszczenia do udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznawany będzie ten wniosek – art. 83 § 1 k.p.k., art. 156 § 5a k.p.k. oraz art. 249 § 3 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Wzór nr 42. Wniosek oskarżonego o wyznaczenie mu obrońcy z urzędu – art. 78 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Wzór nr 43. Upoważnienie osobiste do obrony – art. 83 § 1 in principio k.p.k. . . . . . 141 Wzór nr 44. Upoważnienie tymczasowe do obrony – art. 83 § 1 in fi ne k.p.k. . . . . . . 142 Wzór nr 45. Wniosek obrońcy z urzędu o wyznaczenie innego obrońcy z urzędu – art. 84 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Wzór nr 46. Pismo adwokata lub radcy prawnego informujące, że zbadał akta sprawy i nie znalazł podstaw do sporządzenia i podpisania wniosku o wznowienie postępowania – art. 84 § 3 zd. 1 k.p.k. (por. też wzór nr 196) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Wzór nr 47. Zażalenie na postanowienie sądu stwierdzające sprzeczność interesów oraz zakreślające oskarżonym termin do ustanowienia innych obrońców – art. 85 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Spis treści 8 www.lexisnexis.pl Wzór nr 48. Ustanowienie pełnomocnika przez stronę procesową – art. 87 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Wzór nr 49. Ustanowienie pełnomocnika przez osobę niebędącą stroną – art. 87 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Wzór nr 50. Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu – art. 88 k.p.k. w zw. z art. 78 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Wzór nr 51. Zgłoszenie się do udziału w postępowaniu w charakterze przedstawiciela społecznego – art. 90 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Wzór nr 52. Wniosek osoby niebędącej stroną zmierzający do obrony jej interesów – art. 96 § 2 k.p.k. oraz art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 266 § 1 i 2 k.p.k. . . . 158 Wzór nr 53. Quasi -wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej – art. 105 § 1 k.p.k. w zw. z art. 9 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Wzór nr 54. Zażalenie na postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej – art. 105 § 4 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Wzór nr 55. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu co do roszczeń majątkowych – art. 107 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 776 k.p.c. i art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Wzór nr 56. Usprawiedliwienie niestawiennictwa osoby uprawnionej do wzięcia udziału w czynności procesowej – art. 117 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Wzór nr 57. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego – art. 126 § 1 k.p.k. (przykładowo – wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji – art. 126 § 1 k.p.k. w zw. z art. 122 § 2 k.p.k. i art. 445 § 1 k.p.k.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Wzór nr 58. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego – art. 126 § 1 k.p.k. – połączony z wnioskiem o wstrzymanie wykonania orzeczenia – art. 127 k.p.k. (przykładowo – wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności – art. 270 § 3 k.p.k.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Wzór nr 59. Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu – art. 126 § 3 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Wzór nr 60. Wskazanie adresata dla doręczeń w kraju – art. 138 k.p.k. . . . . . . . . . . . 180 Wzór nr 61. Quasi -wniosek o wyłączenie protokolanta – art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 146 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Wzór nr 62. Wniosek o wydanie kopii zapisu dźwięku lub obrazu – art. 147 § 4 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Wzór nr 63. Wniosek o sprostowanie protokołu – art. 152 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Wzór nr 64. Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy – art. 156 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Wzór nr 65. Wniosek pełnomocnika pokrzywdzonego o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego – art. 156 § 5 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . 189 Wzór nr 66. Wniosek obrońcy oskarżonego pozbawionego wolności o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego – art. 156 § 5a k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Wzór nr 67. Wniosek oskarżonego o wydanie uwierzytelnionego odpisu orzeczenia – art. 157 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Wzór nr 68. Zażalenie na odmowę udostępnienia akt postępowania przygotowawczego – art. 159 k.p.k. (na przykładzie zażalenia wnoszonego przez obrońcę podejrzanego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Spis treści 9 Wzór nr 69. Wniosek o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt (art. 160 k.p.k. w zw. z art. 9 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Wzór nr 70. Zażalenie na postanowienie w sprawie odtworzenia akt sprawy (art. 165 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Wzór nr 71. Wniosek dowodowy w postępowaniu przygotowawczym (art. 167 k.p.k.) 203 Wzór nr 71a. Wniosek dowodowy w postępowaniu sądowym (art. 167 k.p.k.) . . . . . . 205 Wzór nr 72. Wniosek o zezwolenie na składanie wyjaśnień na piśmie w toku postępowania przygotowawczego (art. 176 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . 207 Wzór nr 73. Zażalenie na postanowienie sądu w sprawie zezwolenia na przesłuchanie osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej lub dziennikarskiej (art. 180 § 2 zd. 3 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . 209 Wzór nr 74. Wniosek świadka o zachowanie w tajemnicy jego danych osobowych (art. 184 § 1 k.p.k. w zw. z art. 9 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wzór nr 75. Zażalenie na postanowienie w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka (art. 184 § 5 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Wzór nr 76. Wniosek świadka o uchylenie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy jego danych (art. 184 § 7 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Wzór nr 77. Wniosek o ponowne przesłuchanie pokrzywdzonego, przesłuchanego uprzednio w charakterze świadka w trybie art. 185a § 1 k.p.k. . . . . . . . 219 Wzór nr 78. Wniosek o wyłączenie biegłego (art. 196 § 1 i 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . 221 Wzór nr 79. Wniosek biegłych psychiatrów o powołanie do udziału w wydaniu opinii biegłego innej specjalności (art. 202 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . 223 Wzór nr 80. Wniosek biegłych psychiatrów o umieszczenie oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym – zgłoszenie konieczności połączenia badania psychiatrycznego oskarżonego z obserwacją w zakładzie leczniczym (art. 203 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Wzór nr 81. Wniosek zakładu leczniczego o przedłużenie obserwacji oskarżonego w zakładzie leczniczym (art. 203 § 3 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Wzór nr 82. Zażalenie na postanowienie sądu o przedłużeniu obserwacji oskarżonego w zakładzie leczniczym (art. 203 § 4 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . 229 Wzór nr 83. Wniosek o wyłączenie specjalisty (art. 206 § 1 k.p.k. w zw. z art. 196 § 1 i art. 40 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Wzór nr 84. Zażalenie na zatrzymanie rzeczy (art. 236 k.p.k. w zw. z art. 217 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Wzór nr 85. Zażalenie na sposób przymusowego odebrania rzeczy (art. 236 k.p.k. w zw. z art. 217 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Wzór nr 86. Zażalenie na postanowienie dotyczące zatrzymania korespondencji oraz przesyłek i na sposób jego wykonywania (art. 236 k.p.k. w zw. z art. 218 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Wzór nr 87. Zażalenie na postanowienie dotyczące przeszukania i na sposób jego przeprowadzenia (art. 236 k.p.k. w zw. z art. 219 i 467 § 1 k.p.k.) . . . . 242 Wzór nr 88. Zażalenie na sposób przeprowadzenia przeszukania (art. 236 k.p.k. w zw. z art. 219 i 467 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Wzór nr 89. Zażalenie na zaniechanie wydania pokwitowania stwierdzającego, jakie przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane podczas przeszukania (art. 236 k.p.k. w zw. z art. 228 § 3 i art. 467 § 1 k.p.k.) 247 Wzór nr 90. Zażalenie na postanowienie odmawiające zwrotu rzeczy w sytuacji, o której mowa w art. 230 § 2 k.p.k. (art. 236 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Spis treści 10 www.lexisnexis.pl Wzór nr 91. Zażalenie na postanowienie dotyczące kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych (art. 240 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 Wzór nr 92. Zażalenie na zasadność i legalność zatrzymania (art. 246 k.p.k.) . . . . 255 Wzór nr 93. Zażalenie na sposób dokonania zatrzymania (art. 246 k.p.k.) . . . . . . . 258 Wzór nr 94. Zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie zarządzone przez prokuratora (art. 246 k.p.k. w zw. z art. 247 § 2 k.p.k.) . . . . . . . 260 Wzór nr 95. Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (art. 252 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Wzór nr 96. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dozoru Policji (art. 252 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Wzór nr 97. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu poręczenia majątkowego (art. 252 § 1 i 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Wzór nr 98. Zażalenie na zastosowanie zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu (art. 252 § 1 i 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Wzór nr 99. Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania (art. 254 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Wzór nr 100. Wniosek o zamianę tymczasowego aresztowania na dozór Policji (art. 254 § 1 k.p.k. i art. 257 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Wzór nr 101. Wniosek o zmianę warunków dozoru (art. 254 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . 279 Wzór nr 102. Zażalenie na postanowienie prokuratora w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego (art. 254 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Wzór nr 103. Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania (art. 254 § 1 k.p.k.) oparty na art. 259 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Wzór nr 104. Wniosek o zawiadomienie osoby wskazanej przez oskarżonego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (art. 261 § 2 k.p.k.) . . . . 286 Wzór nr 105. Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania (art. 263 § 2 k.p.k. i art. 252 § 1 k.p.k.) 288 Wzór nr 106. Wniosek o przyjęcie poręczenia majątkowego (art. 266 k.p.k.) . . . . . . 291 Wzór nr 107. Cofnięcie poręczenia majątkowego (art. 269 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . 292 Wzór nr 108. Zażalenie na postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia (art. 270 § 3 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Wzór nr 109. Wniosek o przyjęcie poręczenia społecznego (art. 271 k.p.k.) . . . . . . . 297 Wzór nr 110. Powiadomienie przez poręczającego organu procesowego o poczynaniach oskarżonego zmierzających do uchylenia się od obowiązku stawiennictwa na wezwanie lub do utrudnienia w inny bezprawny sposób postępowania (art. 273 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . 299 Wzór nr 111. Oświadczenie oskarżonego połączone z wnioskiem o wydanie listu żelaznego (art. 281 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 Wzór nr 112. Zażalenie na postanowienie o odwołaniu listu żelaznego (art. 284 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Wzór nr 113. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie przepadku przedmiotu poręczenia w związku z odwołaniem listu żelaznego (art. 284 § 2 k.p.k. w zw. z art. 283 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Wzór nr 114. Zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej (art. 290 § 2 k.p.k. w zw. z art. 285 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Wzór nr 115. Zażalenie na wydane w postępowaniu przygotowawczym postanowienie sądu o nałożeniu kary pieniężnej na obrońcę (art. 290 § 2 k.p.k. w zw. z art. 285 § 1a k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Spis treści 11 Wzór nr 116. Zażalenie na zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia tłumacza (art. 290 § 2 k.p.k. w zw. z art. 285 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 Wzór nr 117. Zażalenie na postanowienie o aresztowaniu świadka (art. 290 § 2 k.p.k. w zw. z art. 287 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Wzór nr 118. Zażalenie na postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym (art. 293 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Wzór nr 118a. Zażalenie na postanowienie sądu o zastosowaniu zabezpieczenia majątkowego (art. 293 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Wzór nr 119. Zażalenie osoby niebędącej stroną na zarządzenie naruszające jej prawa (art. 302 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Wzór nr 120. Zażalenie strony na czynność inną niż postanowienie i zarządzenie, a naruszającą jej prawa (przykładowo – zażalenie obrońcy podejrzanego na warunki dokonanej czynności okazania) . . . . . . . . . . 328 Wzór nr 121. Zawiadomienie obywatela o popełnionym przestępstwie (art. 304 § 1 k.p.k.) wraz z zastrzeżeniem danych identyfi kacyjnych, o których mowa w art. 191 § 3 k.p.k., do wyłącznej wiadomości prokuratora . . . . 331 Wzór nr 122. Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie (dokonane przez instytucję) – art. 304 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Wzór nr 123. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa (art. 306 § 1 k.p.k.) lub dochodzenia (art. 306 § 1 k.p.k. w zw. z art. 325a § 2 k.p.k.) – na przykładzie zażalenia pokrzywdzonego na odmowę wszczęcia dochodzenia . . . . . . . . . . . . . . 336 Wzór nr 123a. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa (art. 306 § 1 k.p.k.) lub dochodzenia (art. 306 § 1 k.p.k. w zw. z art. 325a § 2 k.p.k.) – na przykładzie zażalenia strony na umorzenie śledztwa . 340 Wzór nr 124. Zażalenie zawiadamiającego o przestępstwie co do „bezczynności” organów prowadzących postępowanie – art. 306 § 3 k.p.k. (pozostaje w związku z wzorem nr 121) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Wzór nr 125. Żądanie sporządzenia na piśmie oraz doręczenia uzasadnienia podstaw zarzutów – art. 313 § 3 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Wzór nr 126. Wniosek (przykładowo – wniosek pełnomocnika pokrzywdzonego) o dokonanie czynności śledztwa (art. 315 § 1 k.p.k.) lub dochodzenia (art. 315 § 1 k.p.k. w zw. z art. 325a § 2 k.p.k.) oraz o zawiadomienie pokrzywdzonego i jego pełnomocnika o terminie tej czynności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Wzór nr 127. Żądanie przesłuchania świadka w trakcie śledztwa (art. 316 § 3 k.p.k.) albo dochodzenia (art. 316 § 3 k.p.k. w zw. z art. 325a § 2 k.p.k.) przez sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Wzór nr 128. Żądanie strony dopuszczenia do udziału w czynności śledztwa (art. 317 § 1 k.p.k.) lub dochodzenia (art. 317 § 1 k.p.k. w zw. z art. 325a § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Wzór nr 129. Wniosek o uzupełnienie śledztwa (art. 321 § 5 k.p.k.) lub dochodzenia (art. 321 § 5 k.p.k. w zw. z art. 325a § 2 k.p.k.) na przykładzie wniosku obrońcy podejrzanego o uzupełnienie śledztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Wzór nr 130. Zażalenie na postanowienie co do dowodów rzeczowych w razie umorzenia postępowania (art. 323 § 2 k.p.k.) na przykładzie zażalenia na postanowienie o przekazaniu rzeczy, na podstawie art. 230 § 3 k.p.k., Komendzie Miejskiej Policji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Spis treści 12 www.lexisnexis.pl Wzór nr 131. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw – art. 325e § 4 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . 365 Wzór nr 132. Quasi -wniosek o spisanie pełnego protokołu z czynności dowodowej przeprowadzanej w dochodzeniu; przykładowo – inicjatywa pełnomocnika pokrzywdzonej o protokolarne zabezpieczenie zeznań dwóch świadków (art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 325h k.p.k.) . . . . . . . . . 370 Wzór nr 133. Akt oskarżenia wnoszony przez pokrzywdzonego (który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 k.p.k. albo w art. 306 § 1 k.p.k. w zw. z art. 325a § 2 k.p.k.) w wypadku wydania przez prokuratora, który nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, postanowienia o umorzeniu postępowania lub o odmowie jego wszczęcia albo zatwierdza postanowienie o takim charakterze – art. 330 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Wzór nr 134. Zgoda oskarżonego – wyrażona na piśmie – na skazanie za zarzucany mu czyn bez przeprowadzenia rozprawy, zawierająca jednocześnie zgodę na zastosowanie odpowiednio złagodzonego środka represji karnej – art. 335 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Wzór nr 135. Quasi -wniosek o zwrot aktu oskarżenia prokuratorowi z powodu braków formalnych – art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 337 § 1 k.p.k. . . . . . 375 Wzór nr 135a. Quasi -wniosek strony o zwrot aktu oskarżenia prokuratorowi z powodu braków formalnych (art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 337 § 1 k.p.k.) lub o skierowanie sprawy na posiedzenie, gdy zachodzi potrzeba wydania przez sąd postanowienia o zwrocie sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego (art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 339 § 3 pkt 4 k.p.k.) 378 Wzór nr 136. Pisemna odpowiedź oskarżonego na akt oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Wzór nr 137. Quasi -wniosek strony o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu wydania jednego z rozstrzygnięć przewidzianych w art. 339 § 1 lub § 3–4 k.p.k. (przykładowo – wniosek obrońcy oskarżonego o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu rozważenia kwestii warunkowego umorzenia postępowania – art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 339 § 1 pkt 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 Wzór nr 138. Sprzeciw oskarżonego przeciwko wnioskowi o warunkowe umorzenie postępowania wraz z żądaniem skierowania sprawy na rozprawę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Wzór nr 139. Quasi -wniosek (przykładowo – wniosek obrońcy oskarżonego) dotyczący rozstrzygnięcia o tymczasowym aresztowaniu po wniesieniu aktu oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 Wzór nr 140. Inicjatywa strony co do zwrotu sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia (art. 345 § 1 i 2 k.p.k.), na przykładzie quasi -wniosku obrońcy oskarżonego . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Wzór nr 141. Zażalenie strony na przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia (przykładowo – zażalenie pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego) – art. 345 § 3 k.p.k. . . . . . . . 396 Wzór nr 142. Wniosek o wyznaczenie składu sądu w drodze losowania (art. 351 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Wzór nr 143. Wniosek oskarżonego o odroczenie rozprawy z powodu niezachowania terminu gwarancyjnego określonego w art. 353 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Spis treści 13 Wzór nr 144. Quasi -wniosek (redakcji określonego medium) w przedmiocie wydania przez sąd zezwolenia na dokonywanie utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy – art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 357 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Wzór nr 145. Wniosek strony o wyrażenie przez sąd zgody na utrwalenie przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (np. dyktafonu, magnetofonu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Wzór nr 146. Żądanie wyłączenia jawności rozprawy (wraz ze wskazaniem osób upoważnionych do pozostania na sali) – art. 360 § 2 k.p.k. w zw. z art. 361 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 Wzór nr 147. Powiadomienie sądu o wypowiedzeniu stosunku obrończego w wypadku obrony z wyboru (przykładowo – zawiadomienie dokonywane przez adwokata) – art. 378 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . 408 Wzór nr 147a. Wniosek o zwolnienie dotychczasowego obrońcy z urzędu z jego obowiązków i o wyznaczenie nowego obrońcy – art. 378 § 2 k.p.k. (na przykładzie wniosku oskarżonego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Wzór nr 148. Wniosek oskarżonego (na przykładzie wniosku składanego przez jego obrońcę) w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej za zarzucany mu występek – art. 387 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Wzór nr 149. Quasi -wniosek o sprowadzenie na termin dokonywania czynności rekwizycyjnej – art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 396 § 3 k.p.k. . . . . . . . . . . 416 Wzór nr 150. Quasi -wniosek o wydanie postanowienia „uzupełniającego” wyrok o rozstrzygnięcie co do jednego z elementów wymienionych w art. 420 § 1 k.p.k. (przykładowo – wniosek skazanego o zaliczenie okresu zatrzymania na poczet wymierzonej kary) . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 Wzór nr 151. Zażalenie na postanowienie sądu uzupełniające wyrok w trybie art. 420 § 1 lub § 2 k.p.k. (przykładowo – zażalenie obrońcy oskarżonego na postanowienie w przedmiocie zaliczenia okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Wzór nr 152. Wniosek strony (przykładowo – wniosek obrońcy oskarżonego) o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji – art. 422 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Wzór nr 153. Zażalenie w drodze „wewnętrznej”, określonej w art. 426 § 2 k.p.k., na enumeratywnie wymienione rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego (przykładowo – zażalenie obrońcy oskarżonego na postanowienie o zastosowaniu dopiero przez sąd odwoławczy środka zapobiegawczego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 Wzór nr 153a. Zażalenie w drodze „wewnętrznej”, określonej w art. 426 § 2 k.p.k., na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydane przez sąd odwoławczy na skutek zażalenia wniesionego na niekorzyść oskarżonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Wzór nr 154. Pisemna odpowiedź na środek odwoławczy na przykładzie pisemnej odpowiedzi na apelację – art. 428 § 2 k.p.k. w zw. z art. 444 k.p.k. . . . 436 Wzór nr 155. Zażalenie na odmowę przyjęcia środka odwoławczego – art. 429 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Wzór nr 155a. Zażalenie na pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania – art. 430 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

Spis treści 14 www.lexisnexis.pl Wzór nr 156. Pismo strony wyrażające wolę cofnięcia środka odwoławczego – art. 431 § 1 k.p.k. (na przykładzie pisma oskarżonego cofającego apelację wniesioną na jego korzyść – art. 431 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . 451 Wzór nr 156a. Pismo obrońcy w przedmiocie cofnięcia przez oskarżonego środka odwoławczego w sytuacji, o której mowa w art. 79 k.p.k. – art. 431 § 2 i 3 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Wzór nr 157. Pismo zawierające wniosek o wydanie orzeczenia na korzyść oskarżonego, w wyniku rozpoznania środka odwoławczego wniesionego na jego niekorzyść – art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 434 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Wzór nr 158. Pismo oskarżonego, który nie złożył środka odwoławczego, zawierające wniosek o wzruszenie orzeczenia na jego korzyść na podstawie tzw. gravamen commune – art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 435 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Wzór nr 159. Quasi -wniosek strony o ograniczenie rozpoznania środka odwoławczego – art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 436 k.p.k. . . . . . . . . . . . . 464 Wzór nr 160. Pismo (przykładowo – pismo obrońcy kierowane do sądu odwoławczego po złożeniu apelacji osobistej oskarżonego) zawierające wniosek o wzruszenie orzeczenia niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów z powodu rażącej niesprawiedliwości – art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 440 k.p.k. . . . . . . . . 467 Wzór nr 161. Pismo zawierające inicjatywę wystąpienia przez sąd odwoławczy z tzw. pytaniem prawnym (na przykładzie takiego pisma procesowego pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego) – art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 441 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Wzór nr 162. Apelacja zaskarżająca samo uzasadnienie wyroku – art. 425 § 2 zd. 2 k.p.k. w zw. z art. 444 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Wzór nr 163. Apelacja wskazująca na nowe fakty lub dowody – art. 427 § 3 k.p.k. . . . 479 Wzór nr 164. Apelacja z powodu obrazy przepisów prawa materialnego – art. 438 pkt 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Wzór nr 165. Apelacja z powodu obrazy przepisów postępowania, mogącej mieć wpływ na treść wyroku – art. 438 pkt 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Wzór nr 166. Apelacja z powodu błędu w ustaleniach faktycznych, mogącego mieć wpływ na treść wyroku – art. 438 pkt 3 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 Wzór nr 167. Apelacja z powodu rażącej niewspółmierności kary – art. 438 pkt 4 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Wzór nr 168. Apelacja z powodu niesłusznego zastosowania środka karnego – art. 438 pkt 4 in fi ne k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Wzór nr 169. Apelacja oparta na tzw. zarzutach łączonych, ale nie „mieszanych” – zgłoszenie w jednej skardze zarzutów: 1) obrazy prawa materialnego, 2) obrazy przepisów postępowania mogącej mieć wpływ na treść wyroku, 3) rażącej niewspółmierności kary – art. 438 pkt 1, 2 i 4 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 Wzór nr 170. Apelacja z powodu zaistnienia jednej z tzw. bezwzględnych przyczyn uchylenia orzeczenia (na przykładzie art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. – apelacja z powołaniem się na nienależytą obsadę sądu w wypadku orzekania w składzie nieznanym ustawie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Wzór nr 170a. Apelacja z powodu zaistnienia jednej z tzw. bezwzględnych przyczyn uchylenia orzeczenia (na przykładzie art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k.

Spis treści 15 – z powołaniem się na brak podpisu jednego z członków składu), połączona z alternatywnie zgłoszonym zarzutem względnym (na przykładzie obrazy przepisów prawa procesowego – art. 438 pkt 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Wzór nr 171. Apelacja pokrzywdzonego od wyroku warunkowego umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu (art. 444 k.p.k. w zw. z art. 341 § 5 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 Wzór nr 172. Quasi -wniosek oskarżonego lub jego obrońcy, składany z powołaniem się na art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 442 § 1 k.p.k., o przekroczenie granic rozpoznania sprawy po jej uchyleniu przez sąd odwoławczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 Wzór nr 173. Wniosek oskarżonego o doprowadzenie go na rozprawę apelacyjną – art. 451 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 Wzór nr 174. Wniosek dowodowy składany w trybie art. 452 § 2 k.p.k. (wzór nawiązuje do wzoru nr 167) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 Wzór nr 175. Zażalenie na postanowienie sądu zamykające drogę do wydania wyroku – art. 459 § 1 in principio k.p.k. (na przykładzie postanowienia, o którym mowa w art. 491 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . 542 Wzór nr 176. Zażalenie na postanowienie co do środka zabezpieczającego – art. 459 § 2 in principio k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Wzór nr 177. Pisemna odpowiedź na zażalenie – art. 428 § 2 k.p.k. w zw. z art. 459 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 Wzór nr 178. Usprawiedliwienie niestawiennictwa oskarżonego na rozprawie głównej w postępowaniu w trybie uproszczonym i odroczenie rozprawy (art. 480 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 Wzór nr 179. Sprzeciw od wyroku zaocznego połączony z wnioskiem o uzasadnienie wyroku (art. 482 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 Wzór nr 180. Prywatny akt oskarżenia o pomówienie (art. 212 k.k.) – art. 487 k.p.k. 558 Wzór nr 181. Prywatny akt oskarżenia o zniewagę (art. 216 k.k.) – art. 487 k.p.k. . . . 561 Wzór nr 182. Prywatny akt oskarżenia o naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.) – art. 487 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Wzór nr 183. Skarga składana przez pokrzywdzonego Policji (art. 488 § 1 k.p.k.) . . . 566 Wzór nr 184. Wniosek co do postępowania mediacyjnego w postępowaniu prywatnoskargowym (art. 489 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 Wzór nr 185. Oświadczenie oskarżyciela prywatnego o odstąpieniu od oskarżenia (art. 496 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Wzór nr 186. Prywatny wzajemny akt oskarżenia o lekkie uszkodzenie ciała (art. 157 § 2 k.k. i art. 497 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Wzór nr 187. Sprzeciw od wyroku nakazowego (art. 506 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . 573 Wzór nr 188. Usprawiedliwienie nieobecności oskarżonego na rozprawie w trybie przyspieszonym (art. 517e § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Wzór nr 188a. Quasi -wniosek obrońcy o wydanie postanowienia o rozpoznaniu sprawy w trybie uproszczonym, złożony (ustnie do protokołu) podczas „rozprawy odmiejscowionej” w trybie przyspieszonym – art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 517g § 1 k.p.k. i art. 517ea § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . 576 Wzór nr 189. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji wydanego w postępowaniu przyspieszonym (art. 517h § 1 k.p.k.) . . . 578 Wzór nr 190. Apelacja od wyroku wydanego w postępowaniu przyspieszonym (art. 517h § 3 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

Spis treści 16 www.lexisnexis.pl Wzór nr 191. Pismo strony do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o wniesienie kasacji na podstawie art. 521 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 Wzór nr 191a. Pismo strony do Prokuratora Generalnego z prośbą o wniesienie kasacji na podstawie art. 521 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 Wzór nr 191b. Quasi -wniosek o pozostawienie bez rozpoznania kasacji wniesionej na podstawie art. 521 k.p.k. przez Rzecznika Praw Dziecka z powodu jej niedopuszczalności – art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 531 § 1 k.p.k. (przykładowo – z uwagi na niespełnienie przesłanki określonej w art. 521 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Wzór nr 192. Kasacja strony z powodu rażącego naruszenia przepisów prawa materialnego – art. 523 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 Wzór nr 192a. Kasacja strony z powodu rażącego naruszenia przepisów prawa materialnego – art. 523 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 Wzór nr 193. Kasacja strony z powodu rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego, na przykładzie naruszenia reguł w zakresie gromadzenia materiału dowodowego – art. 523 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . 602 Wzór nr 193a. Kasacja strony z powodu rażącej obrazy przepisów prawa procesowego; naruszenie reguł w zakresie metod oceny dowodów – art. 523 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 Wzór nr 194. Kasacja strony skierowana przeciwko rozstrzygnięciu o karze, ale wniesiona z powodu rażącego naruszenia prawa materialnego – art. 523 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 Wzór nr 194a. Kasacja strony skierowana przeciwko rozstrzygnięciu o karze, ale wniesiona z powodu rażącego naruszenia przepisów postępowania – art. 523 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 Wzór nr 195. Kasacja strony na podstawie uchybienia zaliczanego do bezwzględnych przyczyn uchylenia orzeczenia – na przykładzie uchybienia określonego w art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. – art. 523 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 Wzór nr 196. Pismo adwokata lub radcy prawnego informujące, że zbadał akta sprawy i nie znalazł podstaw do sporządzenia i podpisania skargi kasacyjnej – art. 84 § 3 k.p.k. w zw. z art. 526 § 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . 627 Wzór nr 197. Wniosek strony o doręczenie wyroku sądu odwoławczego wraz z uzasadnieniem, składany na podstawie art. 524 § 1 zd. 2 k.p.k. . . . . 632 Wzór nr 198. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego do złożenia wniosku na podstawie art. 524 § 1 zd. 2 k.p.k. (por. też wzory nr 57 i 58) . . . . . . . 634 Wzór nr 199. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego do złożenia kasacji – art. 524 § 1 zd. 1 k.p.k. oraz art. 126 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 Wzór nr 200. Wniosek skazanego o wyznaczenie mu adwokata z urzędu w celu sporządzenia i podpisania kasacji – art. 526 § 2 k.p.k. w zw. z art. 78 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 Wzór nr 201. Wniosek o zwolnienie od opłaty od kasacji – art. 527 § 1 k.p.k. i art. 623 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 Wzór nr 202. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia kasacji z powodu stwierdzenia jej niedopuszczalności – art. 530 § 3 k.p.k. . . . . . . . . . . . . 642 Wzór nr 202a. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia kasacji z powodu braków formalnych (brak opłaty od kasacji w sytuacji, gdy strona wnosiła o zwolnienie od opłaty, wniosek zaś ten nie został uwzględniony – art. 530 § 3 k.p.k. w zw. z art. 528 § 2 k.p.k.) . . . . . . 647

Spis treści 17 Wzór nr 203. Quasi -wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku zaskarżonego kasacją – art. 532 § 1 in principio k.p.k. (nawiązujący do kasacji ze wzoru nr 195) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 Wzór nr 204. Quasi -wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia, którego wykonanie zależy od rozstrzygnięcia kasacji – art. 532 § 1 in fi ne k.p.k. (nawiązujący do kasacji ze wzoru nr 192) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 Wzór nr 205. Odpowiedź na kasację strony przeciwnej (przykładowo – odpowiedź pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej na kasację wniesioną przez obrońcę skazanego) – art. 428 § 2 k.p.k. w zw. z art. 518 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 Wzór nr 206. Wniosek o wznowienie postępowania na podstawie propter falsa – art. 540 § 1 pkt 1 k.p.k. w zw. z art. 541 § 1 i 2 k.p.k. . . . . . . . . . . . . 660 Wzór nr 207. Wniosek o wznowienie postępowania z powodu nowych faktów i dowodów świadczących o tym, że skazany nie popełnił czynu przypisanego, tzw. wznowienie propter nova – art. 540 § 1 pkt 2 lit. a k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 Wzór nr 208. Wniosek o wznowienie postępowania w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – pierwszy rodzaj wznowienia propter decreta – art. 540 § 2 k.p.k. (tylko na korzyść strony) . . . . . . . . . . . . . . 666 Wzór nr 208a. Wniosek o wznowienie postępowania, gdy taka potrzeba wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego, działającego na mocy umowy międzynarodowej, ratyfi kowanej przez Rzeczpospolitą Polską – drugi rodzaj wznowienia propter decreta – art. 540 § 3 k.p.k. (tylko na korzyść oskarżonego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 Wzór nr 209. Quasi -wniosek o wznowienie postępowania z urzędu – art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 542 § 3 k.p.k. (przykładowo – ze względu na zaistnienie uchybienia określonego w art. 40 § 1 pkt 2 k.p.k.) . . . . . . . 676 Wzór nr 210. Wniosek o wznowienie postępowania ograniczony wyłącznie do orzeczenia o roszczeniach majątkowych wynikających z przestępstwa – art. 543 § 1 i 2 k.p.k. oraz odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 Wzór nr 211. Wniosek skazanego o wyznaczenie adwokata z urzędu w celu sporządzenia i podpisania wniosku o wznowienie postępowania, połączony z wnioskiem o zwolnienie od opłaty sądowej od wniosku o wznowienie – art. 545 § 2 k.p.k. w zw. z art. 78 § 1 k.p.k. . . . . . . . . 685 Wzór nr 212. Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu – art. 547 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 Wzór nr 212a. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania – art. 547 § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . 691 Wzór nr 213. Apelacja od wyroku uniewinniającego z powodu stwierdzenia oczywistej niesłuszności prawomocnego orzeczenia albo umarzającego postępowanie, wydanego przez sąd orzekający o wznowieniu postępowania – art. 547 § 3 zd. 2 k.p.k. w zw. z art. 444 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Wzór nr 214. Wniosek o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego (art. 549 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 Wzór nr 215. Zażalenie na postanowienie o podjęciu postępowania warunkowo umorzonego (art. 550 § 3 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699

Spis treści 18 www.lexisnexis.pl Wzór nr 216. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie (art. 552 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 Wzór nr 217. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie (art. 552 § 4 k.p.k.) . . . . . . . . . . 705 Wzór nr 218. Prośba o ułaskawienie skazanego (art. 560 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . 708 Wzór nr 218a. Prośba skazanego wyrokiem sądu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o ułaskawienie (art. 560 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . 710 Wzór nr 219. Wniosek o wydanie wyroku łącznego (art. 570 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . 713 Wzór nr 220. Apelacja od wyroku łącznego – art. 574 k.p.k. w zw. z art. 444 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 Wzór nr 221. Wniosek dowodowy strony o zabezpieczenie dowodu powiązany z inicjatywą wystąpienia przez prokuratora lub przez sąd do organu sądowego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie tego postanowienia – art. 167 k.p.k. (art. 315 § 1 k.p.k.) i art. 589g § 1 i 2 w zw. z art. 9 § 2 k.p.k. . . . . . . 718 Wzór nr 222. Zażalenie na postanowienie prokuratora o wystąpieniu do organu sądowego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu mienia w celu zabezpieczenia wykonania postanowienia o przepadku – art. 589j w zw. z art. 589g § 1 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 Wzór nr 223. Zażalenie na postanowienie prokuratora o wykonaniu postanowienia o zatrzymaniu dowodów wydane przez organ sądowy innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – art. 589n § 3 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 Wzór nr 224. Zgoda pokrzywdzonego obywatela polskiego na przejęcie ścigania cudzoziemca (art. 591 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 Wzór nr 225. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wydania (art. 603 § 4 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 Wzór nr 226. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania, związane z wnioskiem o wydanie (art. 605 § 3 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 Wzór nr 227. Wniosek pokrzywdzonego do prokuratora o wystąpienie do sądu okręgowego o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607a k.p.k. w zw. z art. 9 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 Wzór nr 228. Zgoda osoby ściganej na dalsze przekazanie (art. 607i § 1 pkt 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734 Wzór nr 229. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania (art. 607k § 3 k.p.k. w zw. z art. 252 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 Wzór nr 230. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie przekazania osoby ściganej innemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej (art. 607l § 3 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 Wzór nr 231. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy przekazania osoby ściganej innemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej z określeniem kwalifi kacji prawnej i kary według prawa polskiego (art. 607s § 4 k.p.k. w zw. z art. 607l § 3 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 Wzór nr 232. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie dopuszczalności przekazania osoby skazanej do wykonania wyroku (art. 611a § 5 k.p.k. w zw. z art. 610 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743

Spis treści 19 Wzór nr 233. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie określenia kwalifi kacji prawnej czynu według prawa polskiego oraz kary albo środka wychowawczego lub poprawczego podlegających wykonaniu (art. 611a § 5 k.p.k. w zw. z art. 611c § 4 zd. 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . 746 Wzór nr 234. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (art. 611f h § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . 749 Wzór nr 235. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia o przepadku wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (art. 611fx § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 Wzór nr 235a. Quasi -wniosek o wystąpienie do sądu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wyrażenie zgody na przekazanie mu do wykonania kary pozbawienia wolności (art. 611t § 3 pkt 3 k.p.k.) oraz o przekazanie orzeczenia do wykonania (art. 611t § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 Wzór nr 235b. Quasi -wniosek obrońcy skazanego o odmowę wykonania orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (art. 611tk § 1 k.p.k. w zw. z art. 9 § 2 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 Wzór nr 236. Wniosek oskarżyciela prywatnego o zwolnienie od uiszczenia zryczałtowanej opłaty (art. 623 k.p.k. w zw. z art. 621 § 1 k.p.k.) . . . 762 Wzór nr 237. Wniosek oskarżonego o zwolnienie od kosztów sądowych (art. 9 § 2 k.p.k. w zw. z art. 624 § 1 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764 Wzór nr 238. Zażalenie na orzeczenie w przedmiocie kosztów, gdy nie wniesiono apelacji (art. 626 § 3 k.p.k.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 Wzór nr 239. Skarga na decyzję komisji penitencjarnej w przedmiocie skierowania skazanego do określonego systemu wykonywania kary pozbawienia wolności (art. 7 § 1 k.k.w. w zw. z art. 76 § 1 pkt 2 i § 2 k.k.w.) . . . . . 768 Wzór nr 240. Wniosek skazanego o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia (art. 13 § 1 k.k.w.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 Wzór nr 241. Wniosek obrońcy skazanego o umorzenie postępowania wykonawczego (art. 15 § 1 k.k.w. w zw. z art. 19 § 1 k.k.w.) . . . . . . . . 772 Wzór nr 242. Wniosek o zawieszenie postępowania wykonawczego (art. 15 § 2 k.k.w. w zw. z art. 19 § 1 k.k.w.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 Wzór nr 243. Wniosek o zatarcie skazania (art. 107 § 2 i 4 k.k. oraz art. 37 k.k.w.) . . . 776 Wzór nr 244. Zażalenie na postanowienie o zamianie grzywny na pracę społecznie użyteczną (art. 45 § 4 k.k.w.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 Wzór nr 244a. Wniosek o rozłożenie grzywny na raty (art. 49 § 2 k.k.w.) . . . . . . . . . . 781 Wzór nr 244b. Wniosek o umorzenie grzywny (art. 51 § 1 k.k.w.) . . . . . . . . . . . . . . . . 783 Wzór nr 245. Wniosek o zmianę obowiązków przy wykonywaniu kary ograniczenia wolności – art. 61 § 1 k.k.w. w zw. z art. 19 § 1 k.k.w. 785 Wzór nr 246. Wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności – art. 62 § 1 k.k.w. w zw. z art. 19 § 1 k.k.w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 Wzór nr 246a. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności – art. 63 § 1 lub 2 k.k.w. w zw. z art. 19 § 1 k.k.w. . . . . . . . . 791 Wzór nr 247. Wniosek o zmianę określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego lub orzeczonego systemu terapeutycznego wykonywania kary – art. 74 § 1 k.k.w. (przykładowo – wniosek skazanego o zmianę typu zakładu karnego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793

Spis treści Wzór nr 248. Cofnięcie przez skazanego wniosku o zmianę kolejności wykonywania kar pozbawienia wolności (art. 80 § 2 k.k.w.) . . . . . . . . 795 Wzór nr 249. Wniosek do dyrektora zakładu karnego o zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego w tzw. wypadkach losowych (na czas nieprzekraczający 5 dni) – art. 141a § 1 i 2 k.k.w. . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 Wzór nr 249a. Wniosek do sędziego penitencjarnego o zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego w tzw. wypadkach losowych (na czas nieprzekraczający 5 dni) – art. 141a § 1 i 2 k.k.w. . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 Wzór nr 250. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – art. 151 § 1 k.k.w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 Wzór nr 251. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności – art. 153 § 1 lub § 2 k.k.w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 Wzór nr 252. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności – art. 77 i n. k.k. oraz art. 159 i n. k.k.w. . . . 809 Wzór nr 253. Wniosek o rozłożenie na raty kosztów sądowych – art. 206 § 2 k.k.w. w zw. z art. 49 § 1 k.k.w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 Wzór nr 253a. Wniosek o umorzenie kosztów sądowych – art. 206 § 2 k.k.w. w zw. z art. 51 § 1 k.k.w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816 Wzór nr 254. Wniosek o zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności i uznanie jej za wykonaną – art. 83 k.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819

Wykaz skrótów Dz.U. – Dziennik Ustaw d.k.k. – ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm. – uchy- lona) d.k.p.k. – ustawa z 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. Nr 13, poz. 96 ze zm. uchylona) k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) k.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) k.k.s. – ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) k.k.w. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) k.p.c. – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) k.p.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) k.r.o. – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) k.w. – ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) KZS – „Krakowskie Zeszyty Sądowe” LexPolonica – Serwis Prawniczy LexisNexis OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSNwSK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OTK ZU – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy