marcin

  • Dokumenty95
  • Odsłony56 368
  • Obserwuję27
  • Rozmiar dokumentów194.0 MB
  • Ilość pobrań9 304

Aktualizacja do systemu Windows 10 przewodnik krok po kroku

Dodano: 3 lata temu
R E K L A M A

Informacje o dokumencie

Dodano: 3 lata temu
Rozmiar :789.3 KB
Rozszerzenie:pdf

Aktualizacja do systemu Windows 10 przewodnik krok po kroku.pdf

marcin Dokumenty Dokumenty - nauka, biznes
Użytkownik marcin wgrał ten materiał 3 lata temu. Od tego czasu zobaczyło go już 510 osób, 36 z nich pobrało dokument.

Komentarze i opinie (0)

Transkrypt ( 19 z dostępnych 19 stron)

Aktualizacja do systemu Windows 10 – przewodnik krok po kroku  Co należy sprawdzić przed przystąpieniem do instalacji/aktualizacji systemu Windows do wersji Windows 10  Jak zaktualizować system do systemu Windows 10/Jak zainstalować system Windows 10  Instalacja za pośrednictwem Internetu (Samsung Electronics zaleca instalację internetową)  Czysta instalacja z płyty DVD (Dla klientów komercyjnych, których środowisko korporacyjne obsługuje wyłącznie czystą instalację)  Instalacja/aktualizacja systemu do Windows 10 – nieobsługiwane platformy i urządzenia  Znane problemy z instalacją/aktualizacją systemu do Windows 10  Instalacja/aktualizacja systemu do Windows 10 – często zadawane pytania Uwaga! Obrazy użyte w niniejszym dokumencie mogą się różnić od rzeczywistości

Co należy sprawdzić przed przystąpieniem do instalacji/aktualizacji systemu Windows do wersji Windows 10 • [Microsoft] Jak uaktualnić system do Windows 10 – www.windows.com/windows10upgrade – http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=544844 • Sprawdzenie bieżącej wersji systemu Windows – Windows 7: wymagana aktualizacja do Windows 7 SP1 Windows 8/8.1: dokonaj aktualizacji do najnowszej wersji systemu za pomocą usługi Windows Update • Jednak aktualizacji systemu Windows 8 do wersji 8.1 należy dokonać za pośrednictwem Windows Store – Sprawdzenie wersji systemu Windows • [Komputer  (kliknij prawym przyciskiem myszy)  Właściwości] [Informacje o systemie] • Wymagania systemowe – Procesor: 1 GHz i więcej – Pamięć RAM: 1 GB (32-bitowy) / 2 GB (64-bitowy) – Wolne miejsce w pamięci urządzenia: 16 GB (32-bitowy) / 20 GB (64-bitowy) – Karta graficzna: Urządzenie zgodne z Microsoft DirectX 9 (wliczając sterownik WDDM) – Wyświetlacz: 1024 × 600

• Co należy sprawdzić i przygotować przed instalacją – Zaktualizuj komputer do najnowszej wersji. • Uruchom aplikację „SW Update” ( ), aby zaktualizować BIOS, programy i sterowniki do ich najnowszych wersji  Pobierz aplikację „SW Update”: http://orcaservice.samsungmobile.com/SWUpdate.aspx • Uruchom usługę Windows Update w celu aktualizacji do najnowszej wersji  Windows 7/8.1: Zainstaluj najnowsze aktualizacje za pomocą funkcji Windows Update w Panelu sterowania. – Pamiętaj, aby zapisać wszystkie ważne dane na zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej, takich jak pamięci USB, zewnętrzne dyski twarde lub foldery sieciowe. • W celu uniknięcia utraty danych zaleca się utworzenie kopi zapasowej osobistych ustawień systemu Windows, kontaktów, zdjęć, dokumentów, filmów, muzyki itp. • Za pomocą aplikacji Samsung Recovery Solution ( ) można bezpiecznie wykonać kopię zapasową wszystkich informacji na komputerze. W razie jakichkolwiek nieprzewidzianych problemów podczas instalacji można łatwo odzyskać skopiowane dane.  Ikony programu mogą różnić się zależnie od wersji – Wolne miejsca na urządzeniu pamięci masowej (16 GB (32-bity) lub 20 GB (64-bity)) może być niewystarczające w przypadku uaktualnienia do Windows 10. Zaleca się usunięcie nieużywanych programów przed aktualizacją. – Produktów dla komputerów PC nie będzie można wymienić lub zwrócić po uaktualnieniu do systemu Windows 10, a za zlecenia serwisowe będzie naliczana opłata.

• Uwaga – Ustawienia systemu Windows, pliki osobiste oraz niektóre używane aplikacje zostaną zachowane w obecnym stanie nawet po dokonaniu aktualizacji. – Jeśli wcześniej używany język systemu Windows nie może zostać użyty w zakładce wymagań systemowych, podczas aktualizacji w obecnym stanie zostaną zachowane jedynie osobiste pliki (tzn. aplikacje i ustawienia systemu Windows nie zostaną zachowane). – Zapytania dotyczące pobierania, instalacji i strony internetowej można zgłaszać na • stronie obsługi klienta firmy Microsoft (http://windows.com) Uwaga 1! Ponieważ podczas instalacji partycja instalacyjna zostaje sformatowana, wszystkie dane na tej partycji zostaną usunięte. Należy pamiętać o zapisaniu ważnych danych na zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej. Szczegółowe informacje na temat tworzenia kopii zapasowych można znaleźć w sekcji „Co należy sprawdzić i przygotować przed instalacją”. Uwaga 2! Firma Samsung Electronics nie sprzedaje, ani nie zapewnia płyty DVD z systemem Windows 10.

Jak zainstalować system Windows 10/Jak zaktualizować system do wersji Windows 10 — Instalacja za pośrednictwem internetu • (Metoda 1) Aktualizacja używanego komputera – Ustawienia systemu Windows, pliki osobiste oraz niektóre używane aplikacje zostaną zachowane w obecnym stanie nawet po dokonaniu aktualizacji 1. Podłącz zasilacz 2. Połącz z Internetem 3. Uruchom aplikację „SW Update”, aby zaktualizować BIOS, programy i sterowniki do ich najnowszych wersji 4. Uruchom usługę Windows Update w celu aktualizacji do najnowszej wersji  Windows 7/8.1: zainstaluj najnowsze aktualizacje za pomocą funkcji Windows Update w Panelu sterowania. 5. Wybierz opcję „Rozpocznij” w oknie Windows Update  Pobierz niezbędne pliki, zaakceptuj zasady i warunki, a następnie rozpocznij instalację. 6. Zakończ instalację systemu Windows zgodnie z instrukcjami 7. Po zakończeniu instalacji uruchom aplikację „SW Update” ( ), aby zaktualizować BIOS, programy i sterowniki do ich najnowszych wersji

• (Metoda 2) Aktualizacja podczas rejestracji użytkownika – Podczas pierwszej rejestracji, korzystając z systemu Windows 7 lub Windows 8.1 można dokonać aktualizacji do systemu Windows 10 1. Włącz komputer. 2. Zarejestruj się jako użytkownik na zakupionym komputerze z Windows 7/Windows 8.1. 3. Dokonaj instalacji zgodnie z instrukcjami dostępnymi podczas rejestracji użytkownika. Należy wybrać połączenie internetowe w kroku wyboru połączenia internetowego. 4. Na ekranie rejestracji użytkownika, wybierz opcję „Uaktualnij”. 5. Po zakończeniu instalacji systemu Windows zostanie automatycznie zainstalowana najnowsza wersja systemu Windows. 6. Proces wygląda tak samo, jak w przypadku przedstawionym w sekcji „Aktualizacja używanego komputera” od kroku nr 5.

Jak zainstalować system Windows 10/Jak zaktualizować system do wersji Windows 10 — Czysta instalacja z płyty DVD • (Metoda 3) Instalacja z płyty DVD po zalogowaniu się w systemie Windows (dla specjalnych klientów komercyjnych) – Przygotowanie instalacyjnej płyty DVD Windows 10 zakupionej u firmy Microsoft lub w handlu detalicznym 1. Włóż płytę DVD z systemem Windows 10 do napędu, a następnie poczekaj na automatyczne uruchomienie  Jeżeli instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij dwukrotnie plik „setup.exe” ( ) na płycie DVD 2. Wybierz opcję „Download and install updates (recommended)” (Pobierz i zainstaluj aktualizacje (zalecane)), a następnie przycisk „Dalej” 3. Podaj swój klucz produktu Windows 10 i kliknij przycisk „Dalej” 4. Kliknij przycisk „Zgadzam się” przy licencji użytkownika, a następnie, w oknie przygotowania do zakończenia instalacji kliknij opcję „Wybierz elementy do zachowania” 5. Wybierz „Nic”, a następnie kliknij przycisk „Dalej” 6. Zakończ instalację systemu Windows zgodnie z instrukcjami 7. Po wprowadzeniu podstawowych ustawień uruchom aplikację „SW Update” ( ), aby zaktualizować BIOS, programy i sterowniki do ich najnowszych wersji Uwaga! Czysta instalacja nie jest obsługiwana w niektórych modelach (działa na 32-bitowych systemach operacyjnych).

• (Metoda 4) Instalacja systemu Windows 10 z płyty DVD podczas rozruchu komputera (dla specjalnych klientów komercyjnych) – Przygotowanie instalacyjnej płyty DVD Windows 10 zakupionej u firmy Microsoft lub w handlu detalicznym ※ Uwaga: Jeśli wystąpią problemy podczas rozruchu systemu z płyty DVD, należy zapoznać się z sekcją „(Uwagi) Jeżeli nie działa rozruch z płyty DVD” 1. Włóż płytę DVD z systemem Windows 10 do napędu, a następnie włącz zasilanie komputera 2. Naciśnij klawisz F10 i wybierz napęd DVD z listy urządzeń do rozruchu Ewentualnie naciśnij klawisz F2, aby wejść do ustawień biosu i ustaw napęd DVD jako pierwsze urządzenie rozruchowe 3. Po wyświetleniu komunikatu „Press any key to boot from the CD or DVD” (Naciśnij dowolny klawisz, aby uruchomić komputer z dysku CD lub DVD) naciśnij dowolny klawisz. 4. Przejdź do ekranu instalacji systemu Windows 10 po ponownym uruchomieniu 5. Wybierz język, czas, typ klawiatury, z którego będziesz korzystać i kliknij przycisk „Dalej” 6. Kliknij przycisk „Zainstaluj”, aby rozpocząć instalację 7. Podaj swój klucz produktu Windows 10 i kliknij przycisk „Dalej” 8. Zaznacz pole zgody na warunki korzystania, a następnie kliknij przycisk „Dalej” Uwaga! Czysta instalacja nie jest obsługiwana w niektórych modelach (działa na 32-bitowych systemach operacyjnych).

9. Wybierz opcję „Niestandardowa: tylko zainstaluj system Windows (zaawansowane)”  Twoje pliki, ustawienia i programy nie zostaną zachowane. 10. Wybierz partycję, na której chcesz zainstalować system Windows 10, a następnie wybierz opcję „Formatuj” 11. Wybierz przycisk „OK” w oknie ostrzeżenia o utracie danych 12. Gdy formatowanie zostanie zakończone, kliknij przycisk „Dalej”, aby rozpocząć instalację 13. Zakończ instalację systemu Windows zgodnie z instrukcjami, a następnie ponownie uruchom komputer 14. Po ponownym uruchomieniu skonfiguruj podstawowe ustawienia systemu Windows 15. Po dokonaniu podstawowych ustawień uruchom aplikację „SW Update” ( ), aby zaktualizować BIOS, programy i sterowniki do ich najnowszych wersji Uwaga! Czysta instalacja nie jest obsługiwana w niektórych modelach (działa na 32-bitowych systemach operacyjnych).

※ (Uwagi) Jeżeli nie działa rozruch z płyty DVD – Ustawienie informacji biosu tak, aby rozruch komputera następował z dysku DVD 1. Włóż płytę DVD z systemem Windows 10, a następnie uruchom komputer 2. Włącz zasilanie komputera, a następnie natychmiast naciśnij klawisz F2 od 4 do 5 razy, aby przejść do systemu BIOS 3. Wyłącz tryb Fast (Szybki) systemu BIOS Uwaga! Ekran może wyglądać inaczej, w zależności od specyfikacji systemu 4. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać ustawienia biosu i opuścić ekran ustawień

Kategoria Lista Chipset Intel Piąta generacja procesorów Intel® Core™ (procesory Broadwell) dla konfiguracji z 32-bitowym systemem operacyjnym Czwarta generacja procesorów Intel® Core™ (procesory Haswell) dla konfiguracji z 32-bitowym systemem operacyjnym Trzecia generacja procesorów Intel® Core™ (procesory Ivy Bridge) Druga generacja procesorów Intel® Core™ (procesory Sandy Bridge) Trzecia generacja procesorów Intel® Core™ (procesory Mahobay) Druga generacja procesorów Intel® Core™ (procesory Sugarbay) Procesory Intel® Pentium® / procesory Intel® Celeron® (Baytrail-M) Procesory Intel® Atom™ (Clovertrail) AMD Procesor czterordzeniowy AMD dla konfiguracji z 32-bitowym systemem operacyjnym AMD A6-5200M APU z kartą graficzną Radeon HD8400 APU (Kabini) dla konfiguracji z 32-bitowym systemem operacyjnym AMD A10-4600M APU z kartą graficzną AMD Radeon™ HD 7660G (Comal) AMD A8-4500M APU z kartą graficzną AMD Radeon™ HD 7640G (Comal) AMD A6-4400M APU z kartą graficzną AMD Radeon™ HD 7520G (Comal) AMD A4-4300M APU z kartą graficzną AMD Radeon™ HD 7420G (Comal) AMD A10-4657M APU z kartą graficzną AMD Radeon™ HD 7660G (Comal) AMD A8-4557M APU z kartą graficzną AMD Radeon™ HD 7640G (Comal) AMD A6-4455M APU z kartą graficzną AMD Radeon™ HD 7500G (Comal) AMD A4-4355M APU z kartą graficzną AMD Radeon™ HD 7400G (Comal) AMD E2-2000 APU z kartą graficzną Radeon HD7340 (Brazos) AMD E2-1800 APU z kartą graficzną Radeon HD7340 (Brazos) AMD E1-1500 APU z kartą graficzną Radeon HD7310 (Brazos) AMD E1-1200 APU z kartą graficzną Radeon HD7310 (Brazos) Urządzenie Intel WiMAX 6250, Intel WiMAX 6150 Adapter sieci WLAN Qualcomm Atheros AR6004 Sterownik Qualcomm Atheros Bluetooth UART Transport Adapter Broadcom 802.11abgn Wireless SDIO Sterownik magistrali szeregowej Broadcom wykorzystujący moduł wyliczający magistrali UART NXP NearFieldProximity Provider Czujnik geolokalizacji Broadcom GNSS Kontroler sieci Ethernet Marvell Yukon 88E8075 Family PCI-E Gigabit Technologia Intel Smart Connect Technologia Intel Rapid Start Globe Trotter MO40x – interfejs modemu Globe Trotter MO67xx – interfejs modemu Modem 9245 Gobi 2000 HS-USB Modem SAMSUNG HSPA Modem Samsung HSPA DataCard Modem bezprzewodowy Samsung Kiera2 Interfejs sieciowy Samsung LTE DataCard Mobilna sieć szerokopasmowa Samsung LTE Modem 3G HUAWEI Mobile Connect TELEFON HUAWEI Bezprzewodowy czujnik lokalizacji EM7700, Sierra Adapter sieci szerokopasmowej LTE Mobile Adapter sieci szerokopasmowej LTE Mobile, modułowy czujnik lokalizacji AMTelecom Należy zwrócić uwagę, że treści w tej tabeli mogą ulec zmianie. Poniżej znajduje się lista platform, które nie zapewniają pomocy technicznej lub zapewniają ograniczone wsparcie dla sterowników oprogramowania. Instalacja/aktualizacja systemu do Windows 10 – nieobsługiwane platformy i urządzenia

Znane problemy z instalacją/aktualizacją systemu Windows 10 Element Wersja, w przypadku której występuje problem Poprzedni system operacyjny Objawy i przyczyny problemu Rozdzielczość Kroki do podjęcia IntelliMemory Wszystkie wersje Windows 7/8/8.1 Niekompatybilny z Windows 10; wydajność systemu spada po uaktualnieniu Usuń program Panel sterowania > Programy i funkcje >Wybierz IntelliMemory > Odinstaluj ExpressCache Wszystkie wersje Windows 7/8/8.1 Niekompatybilny z Windows 10; wydajność systemu spada po uaktualnieniu Usuń program Panel sterowania > Programy i funkcje >Wybierz ExpressCache > Odinstaluj Easy File Share Wszystkie wersje Windows 7 Niekompatybilny z Windows 10; nie uruchamia się Usuń program Panel sterowania > Programy i funkcje >wybierz Easy File Share > Odinstaluj Quick Starter Wszystkie wersje Windows 7/8/8.1 1. Podobnie jak w przypadku menu Start w systemie Windows 10; dezorientacja podczas korzystania 2. Nie działa prawidłowo podczas przeciągania i upuszczania uniwersalnej aplikacji systemu Windows 10 w celu zadokowania Usuń program Panel sterowania > Programy i funkcje >Wybierz Quick Starter > Odinstaluj Samsung Link 1.8.0.x Windows 8/8.1 Podczas uruchamiania aplikacji Samsung Link po aktualizacji do systemu Windows 10, po kliknięciu przycisku i (Instaluj) oraz komunikatu (Zainstaluj usługę Samsung Link), instalacja nie zostaje doprowadzona do końca z powodu problemu zgodności z Microsoft Edge. Aktualizacja do Samsung Link 2.0 1. Panel sterowania > Programy i funkcje >Wybierz Samsung Link > Odinstaluj 2. Wybierz i zainstaluj Samsung Link w programie Samsung SW Update Samsung Link 2.0.x.x Windows 8.1 Sterownik sieci LAN firmy Marvell w modelu AIO nie jest kompatybilny z systemem Windows 10, dlatego funkcja zdalnego uruchamiania komputera nie jest obsługiwana Funkcja ta jest automatycznie wyłączana Użyj wcześniej używanej wersji systemu Windows Samsung Story Wszystkie wersje Windows 8 Niekompatybilny z Windows 10; działa nieprawidłowo Usuń program Start > Wszystkie programy > kliknij prawym przyciskiem myszy program Samsung Story >Usuń SideSync 1.0.0.0 – 2.0.0.57 Windows 8/8.1 1. Niekompatybilny z Windows 10; nie przechodzi do pulpitu po uruchomieniu SideSync w środowisku wirtualnego pulpitu 2. Czasami przestaje działać na wielu wirtualnych pulpitach podczas udostępniania klawiatury i myszy. Usuń program 1. Panel sterowania > Programy i funkcje >Wybierz SideSync > Odinstaluj 2. Panel sterowania > Programy i funkcje >wybierz Phone Screen Sharing > Odinstaluj ArcSoft TV 5.0.5.93 – 5.0.5.224 Windows 8/8.1 64- bity Niekompatybilny z Windows 10; ekran zawiesza się lub program zamyka się po aktualizacji Usuń program Panel sterowania > Programy i funkcje >Wybierz ArcSoft TV 5.0 > Odinstaluj

Element Wersja, w przypadku której występuje problem Poprzedni system operacyjny Objawy i przyczyny problemu Rozdzielczość Kroki do podjęcia TotalMedia Theatre DVD Wszystkie wersje Windows 8/8.1 64- bity Niekompatybilny z Windows 10; czasami po aktualizacji pojawia się szary ekran i nie można odtwarzać filmów na DVD Usuń program Panel sterowania > Programy i funkcje >Wybierz TotalMedia Theatre > Odinstaluj TotalMedia Record Wszystkie wersje Windows 8/8.1 64- bity Niekompatybilny z Windows 10; nagrywanie płyt CD nie działa po aktualizacji Usuń program, a następnie użyj funkcji nagrywania dysku CD dostępnej w systemie Windows 10 1. Panel sterowania > Programy i funkcje >Wybierz TotalMedia Record > Odinstaluj 2. Użyj funkcji wbudowanej w system Windows 10 S Player+ Wszystkie wersje Windows 8/8.1 Niekompatybilny z Windows 10; brak możliwości odtwarzania filmów po aktualizacji Usuń program Start > Wszystkie programy > kliknij prawym przyciskiem myszy program S Player+ > Usuń S PhotoStudio Wszystkie wersje Windows 8/8.1 Niekompatybilny z Windows 10; brak wyświetlania miniatur po aktualizacji Usuń program Start > Wszystkie programy > kliknij prawym przyciskiem myszy program S PhotoStudio >Usuń S Camera+ Wszystkie wersje Windows 8/8.1 Niekompatybilny z Windows 10; brak możliwości robienia zdjęć po aktualizacji Usuń program Start > Wszystkie programy > kliknij prawym przyciskiem myszy program S Camera+ >Usuń S Player Wszystkie wersje Windows 8/8.1 Niekompatybilny z Windows 10; brak możliwości odtwarzania filmów po aktualizacji Usuń program Start > Wszystkie programy > kliknij prawym przyciskiem myszy program S Player > Usuń S Gallery Wszystkie wersje Windows 8/8.1 Niekompatybilny z Windows 10; brak możliwości robienia zdjęć i brak wyświetlania miniatur po aktualizacji Usuń program Start > Wszystkie programy > kliknij prawym przyciskiem myszy program S Gallery > Usuń S Camera Wszystkie wersje Windows 8/8.1 Niekompatybilny z Windows 10; brak możliwości robienia zdjęć i brak wyświetlania miniatur po aktualizacji Usuń program Start > Wszystkie programy > kliknij prawym przyciskiem myszy program S Camera > Usuń Sterownik DPTF 110S1J/110S1Q Windows 7 Metoda sterowania wytwarzaniem ciepła z systemu Windows 7 zostaje zmieniona po aktualizacji do systemu Windows 10, więc na sterowniku pojawia się żółty wykrzyknik. Użycie i ograniczenia użycia aplikacji Samsung SW Update Nie spowoduje to problemu, ponieważ metoda sterowania pozostanie taka sama jak dla systemu Windows 7. Rozwiązanie będzie wspierane w czwartym kwartale 2015 roku.

Element Wersja, w przypadku której występuje problem Poprzedni system operacyjny Objawy i przyczyny problemu Rozdzielczość Kroki do podjęcia TPM (Infineon TPM Professional Package) wer. 4.3.3390.0 Windows 8/8.1 Oprogramowanie Infineon TPM Professional Package nie jest obsługiwane w systemie Windows 10. Może wystąpić komunikat o błędzie TPM powodującym brak możliwości otwierania zaszyfrowanych plików. Usuń program Panel sterowania > Programy i funkcje >Wybierz Infineon TPM > Odinstaluj TPM (Embassy Security Center) wer. 2.11.1.38, wer. 2.11.1.39 Windows 7/8/8.1 Pakiet Embassy Security Center nie jest obsługiwany w systemie Windows 10. Może wystąpić komunikat o błędzie TPM powodującym brak możliwości otwierania zaszyfrowanych plików. Usuń program Panel sterowania > Programy i funkcje >Wybierz Embassy TPM Application >Odinstaluj Bluetooth (Qualcomm Atheros) Wszystkie wersje Windows 7/8/8.1 Zmieniono uruchamiany stos na Microsoft Bluetooth w systemie Windows 10; funkcje A2DP Sink (głośnik Bluetooth) i HFP HF (telefon głośnomówiący) został usunięte Ograniczenia Jeśli funkcje A2DP Sink i HFP HF są potrzebne, użytkownik nie powinien uaktualniać systemu do Windows 10 Bluetooth (Intel) Wszystkie wersje Windows 7 W systemie Windows 10 zmieniono uruchamiany stos na Microsoft Bluetooth zamiast Intel (Motorola) Bluetooth Stack; funkcja A2DP Sink (głośnik Bluetooth) została usunięta w sterowniku dla systemu Windows 10 Ograniczenia Jeśli funkcja A2DP Sink jest potrzebna, użytkownik nie powinien uaktualniać systemu do Windows 10 Panel dotykowy Wszystkie wersje Windows 7 32-bit Sterownik szyny Intel I2C nie jest obsługiwany w systemie Windows 10 w wersji 32-bitowej; panel dotykowy nie działa. Ograniczenia Nie zaleca się aktualizacji systemów do Windows 10 Panel dotykowy Wszystkie wersje Windows 7 64- bitowy Czasami panel dotykowy nie działa lub działa nawet w przypadku, gdy zostanie wyłączony (Fn+F5) Usuń urządzenie wejściowe Samsung I2C w Menedżerze urządzeń Menedżer urządzeń > Urządzenia interfejsu HID > kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie Samsung I2C, a następnie usuń je Panel dotykowy NT110S (układ BayTrail-M) Windows 7 Sterownik szyny Intel I2C dla układu BayTrail-M nie został uwzględniony w systemie Windows 10; panel dotykowy nie działa Uruchom Windows Update w celu zainstalowania sterownika szyny I2C dla układu BayTrail-M Połącz się z Internetem, a następnie uruchom Windows Update

Element Wersja, w przypadku której występuje problem Poprzedni system operacyjny Objawy i przyczyny problemu Rozdzielczość Kroki do podjęcia Dolby Home Theater v4 7.2.8000.17 Windows 7/8 Oprogramowanie Dolby v4 GUI SW nie działa w systemie Windows 10. Zainstaluj ponownie Dolby GUI SW dla Windows 10 Uruchom aplikację Samsung SW Update. Wybierz opcję „Aktualizuj” w lewym menu, a następnie wybierz program „Dolby GUI SW”, aby go zainstalować DolbyDigital Plus Home Theater 7.5.1.1 7.6.3.1 Windows 8.1 Wersje silnika Dolby w oprogramowaniu Dolby GUI SW i sterowniku audio są niezgodne; wyświetlany jest komunikat o błędzie i funkcja nie działa Zainstaluj ponownie Dolby GUI SW dla Windows 10 Uruchom aplikację Samsung SW Update. Wybierz opcję „Aktualizuj” w lewym menu, a następnie wybierz program „Dolby GUI SW”, aby go zainstalować Sterownik TV (MC570/MC770) Wszystkie wersje Windows 7/8/8.1 MC570/MC770 to wycofany moduł TV; osobny sterownik w systemie Windows 10 nie jest obsługiwany Zainstaluj sterownik modułu TV MC570/MC770 dla systemu Windows 10 Uruchom aplikację Samsung SW Update. Wybierz „All Software” (Wszystkie programy) w lewym menu i wybierz „HDTV driver” (Sterownik HDTV), aby go zainstalować Sterownik karty graficznej (modele „wszystko w jednym”) Sterownik zainstalowany za pomocą Windows Update Windows 7/8/8.1 Po uruchomieniu aktualizacji systemu do Windows 10 monitory podstawowy i dodatkowy modelu AIO zostają zamienione, gdy rejestr zostaje przywrócony; w przypadku wybrania tylko monitora komputera wykorzystywany jest monitor zewnętrzny Zainstaluj sterownik karty graficznej firmy Samsung Samsung SW Update > Install graphics driver (Zainstaluj sterownik karty graficznej) Sterownik karty graficznej Wszystkie wersje Windows 7/8/8.1 Kolaż sterownika nie jest obsługiwany w systemie Windows 10; Graphics properties (Właściwości grafiki) → Multiple displays (Wiele ekranów) → brak przycisku Collage mode (Tryb kolażu) Ograniczenia Sterownik trybu kolażu zostanie dostarczony za pośrednictwem programu SW Update w 4. kwartale 2015 r. Sterownik przejściówki z USB na DVI 15.01.0128.3179 Windows 7/8/8.1 Podczas instalowania sterownika przejściówki z USB na DVI (EZnet Ubiquitous) żółty wykrzyknik pojawia się na sterowniku grafiki i nie może być on używany Ograniczenia Zobacz dodatkowe informacje na firmowej stronie internetowej. http://j5create.com/support.html#jua330 Urządzenia czujników (NXP NearFieldProximity , czujnik geolokalizacyjny Broadcom GNSS) NXP5441, *BCM_4751, SDOV2, DEV_91D0 Windows 8 Wsparcie sprzętowe niektórych urządzeń, jak np. czujniki NXP i geolokalizacyjne, zostanie wycofane; funkcje NFC i GNSS nie działają w niektórych modelach komputerów z systemem Windows 10 Ograniczenia Nie zaleca się aktualizacji systemów do Windows 10

Element Wersja, w przypadku której występuje problem Poprzedni system operacyjny Objawy i przyczyny problemu Rozdzielczość Kroki do podjęcia Funkcja dostosowywania jasności ekranu Wszystkie wersje Windows 8.1 Zgodność po aktualizacji do systemu Windows 10 nie jest zapewniona; jasność ekranu się nie zmienia Samsung SW Update – korzystanie i ograniczenia Uruchom aplikację Samsung SW Update. Wybierz „All Software” (Wszystkie programy) w lewym menu i zainstaluj najnowszy sterownik. (Mogą istnieć nierozwiązane problemy) Nieznane urządzenia (!) Wszystkie wersje Windows 7/8/8.1 Niektóre rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie układowe/sterowniki do starszych urządzeń nie są obsługiwane przez system Windows 10; mogą one być oznaczone żółtym znakiem wykrzyknika Błąd wyświetlony w Menedżerze urządzeń Samsung SW Update – korzystanie i ograniczenia Uruchom aplikację Samsung SW Update. Wybierz „All Software” (Wszystkie programy) w lewym menu i zainstaluj najnowszy sterownik. (Mogą istnieć nierozwiązane problemy) Bluetooth (Intel, Qualcomm Atheros) Niektóre wersje Windows 7/8/8.1 Sterowniki Bluetooth są duplikowane w Panel sterowania — Programy i funkcje po aktualizacji do systemu Windows 10 Usuń programy Windows 7/8/8.1 Panel sterowania > Programy i funkcje >Wybierz sterownik Bluetooth > Odinstaluj *Jeśli wystąpi błąd podczas usuwania sterownika firmy Intel, kliknij menu naprawy, a następnie usuń sterownik Problemy z oprogramowaniem antywirusowym Wszystkie programy antywirusowe nie dystrybuowane przez Samsung Windows 7/8/8.1 Po aktualizacji do systemu Windows 10 mogą wystąpić błędy z powodu niezweryfikowanych programów antywirusowych Usuń program Ponów aktualizację po usunięciu odpowiedniego programu antywirusowego WiDi Wszystkie wersje Windows 7 Aplikacja WiDi nie działa po aktualizacji do systemu Windows 10 Ograniczenia Zainstaluj najnowsze wersje sterowników karty graficznej i bezprzewodowej łączności LAN, a następnie użyj funkcji Miracast w systemie Windows 10 WiDi/Miracast Wszystkie wersje Windows 7/Windows 8.1 Miracast nie łączy się po aktualizacji do systemu Windows 10 lub ekran zamyka się lub nie pojawia się nawet po nawiązaniu połączenia Ograniczenia (Kompatybilność z systemem Windows 10 nie jest zapewniona) Nie zaleca się aktualizacji do systemu Windows 10, dopóki aplikacja Miracast nie będzie stabilna Ustawienia Wszystkie wersje Windows 7/Windows 8.1 Funkcja mobilnego punktu dostępu w Ustawieniach nie działa Ograniczenia Nie zaleca się aktualizacji systemów do Windows 10

Element Wersja, w przypadku której występuje problem Poprzedni system operacyjny Objawy i przyczyny problemu Rozdzielczość Kroki do podjęcia Centrum pomocy technicznej/Biuro pomocy Wszystkie wersje Windows 7/8/8.1 Nie można zapewnić zgodności po aktualizacji do systemu Windows 10; nie uruchamia się Ograniczenia Jeśli chcesz używać tej funkcji, nie aktualizuj systemu do Windows 10 ADP (Absolution Data Protect) Wszystkie wersje Windows 7/8/8.1 Nie można zapewnić zgodności po aktualizacji do systemu Windows 10; nie uruchamia się Ograniczenia Przejdź do strony http://www.absolute.com/support/consumer, aby uzyskać informacje dotyczące obsługi i czynności, które należy podjąć. Program Samsung Recovery Solution 5 Wszystkie wersje Windows 7/8 Przestaje pracować po błędzie Funkcja tworzenia kopii zapasowych nie jest oferowana w systemie Windows 10 Samsung SW Update – korzystanie i ograniczenia Uruchom aplikację Samsung SW Update, aby zainstalować najnowszą wersję Samsung Recovery Solution 5.7, a następnie, podczas ponownego uruchamiania systemu, naciśnij klawisz F4, gdy pojawi się logo Samsung, aby uruchomić Recovery Solution i przeprowadzić aktualizację. Uaktualnienie do systemu Windows 10 nie jest zalecane, jeśli chcesz używać tej funkcji Recovery 6 Wszystkie wersje Windows 8/8.1 Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej systemu Windows 10 aplikacja Recovery nie działa lub pojawia się komunikat o błędzie podczas uruchamiania aplikacji Recovery przy użyciu klawisza F4. Funkcja tworzenia kopii zapasowych nie jest oferowana w systemie Windows 10 Samsung SW Update – korzystanie i ograniczenia Uruchom aplikację Samsung SW Update, aby zainstalować najnowszą wersję Recovery 6.1, a następnie, podczas ponownego uruchamiania systemu, naciśnij klawisz F4, gdy pojawi się logo Samsung, aby uruchomić Recovery Solution i przeprowadzić aktualizację. Uaktualnienie do systemu Windows 10 nie jest zalecane, jeśli chcesz używać tej funkcji Recovery 7 7.0–7.1 Wszystkie wersje Windows 8.1 Recovery nie działa po utworzeniu kopii zapasowej systemu Windows 10 Samsung SW Update – korzystanie i ograniczenia Uruchom Samsung SW Update, aby zainstalować najnowszą wersję: Recovery 7.2 Uwaga! Informacje o znanych problemach mogą ulec zmianie

1) Pyt.: System zostaje przywrócony do moich poprzednich wersji systemu Windows w trakcie uaktualniania do systemu Windows 10. Odp.: Zainstaluj najnowsze programy i sterowniki za pomocą Windows Update, a następnie spróbuj ponownie. 2) Pyt.: Niektóre programy nie działają prawidłowo po aktualizacji. Odp.: Usuń niedziałające programy, a następnie zainstaluj najnowsze wersje dla systemu Windows 10. Uruchom „SW Update”, aby zainstalować programy firmy Samsung. Możesz sprawdzić informacje o zgodności programów z systemem Windows 10 tutaj: http://www.windows.com/compatibility. Uwaga! Niektóre programy mogą nie być zgodne z systemem Windows 10. 3) Pyt.: Aplikacja Samsung SW Update ( ) nie została zainstalowana. Odp.: Można ją pobrać ze strony http://orcaservice.samsungmobile.com/SWUpdate.aspx. 4) Pyt.: Jak mogę sprawdzić, jakie urządzenia potrzebują zainstalowanych sterowników systemu Windows 10? Odp.: Uruchom Menedżer urządzeń, naciskając kombinację klawiszy Windows + X, aby wyszukać urządzenia oznaczone wykrzyknikami. 5) Pyt.: Chcę powrócić do poprzedniej wersji systemu Windows. Odp.: Możesz powrócić do poprzedniej wersji systemu za pomocą opcji „Przywrócić poprzednią wersję systemu Windows”. Menu: Ustawienia systemu Windows > Aktualizacja i przywracanie > Przywracanie > Przywrócić poprzednią wersję systemu Windows Uwaga! Nie można przywrócić poprzedniej wersji, jeśli od czasu modernizacji upłynęło 31 lub więcej dni. Instalacja/aktualizacja systemu do Windows 10 – często zadawane pytania

6) Pyt.: Czy aktualizacja do systemu Windows 10 jest bezpłatna? Odp.: System Windows 10 jest darmowy przez 1 rok po jego pierwszym wydaniu (29.07.2015–29.07.2016). 7) Pyt.: Czym jest Edge? Odp.: Jest to nowa przeglądarka w systemie Windows 10. Ponieważ nie obsługuje ona ActiveX i BHO, korzystanie z bankowości online, gier itp. może być ograniczone. 8) Pyt.: Czy Cortana obsługuje wszystkie języki? Odp.: Region i język muszą być dopasowane podczas wstępnego ustawienia systemu Windows 10, aby aplikacja Cortana mogła działać poprawnie. Następujące kraje i języki będą obsługiwane w 2015: angielski (USA), angielski (UK), niemiecki (Niemcy), francuski (Francja), włoski (Włochy), hiszpański (Hiszpania) i chiński uproszczony(Chiny). Zapytania odnośnie krajów i języków, które będą dostępne w przyszłości należy kierować do firmy Microsoft. 9) Pyt.: Niektóre aplikacje i urządzenia nie działają poprawnie w systemie Windows 10. Odp.: Aplikacje przeznaczone do pracy w systemie Windows 7/8/8.1 mogą nie działać w systemie Windows 10. Sprawdź stronę internetową producenta aplikacji albo zapytaj w centrum obsługi klienta producenta. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie http://windows.microsoft.com.