marcin

  • Dokumenty98
  • Odsłony76 267
  • Obserwuję33
  • Rozmiar dokumentów196.7 MB
  • Ilość pobrań12 897

Zestawienie czasów angielskich

Dodano: 5 lata temu
R E K L A M A

Informacje o dokumencie

Dodano: 5 lata temu
Rozmiar :246.0 KB
Rozszerzenie:pdf

Zestawienie czasów angielskich.pdf

marcin Dokumenty Edukacja Angielski
Użytkownik marcin wgrał ten materiał 5 lata temu. Od tego czasu zobaczyło go już 12,377 osób, 2465 z nich pobrało dokument.

Komentarze i opinie (14)

Gość • 4 miesiące temu

erwrw

Gość • 20 miesiące temu

test

Gość • 20 miesiące temu

Błędy aż oczy rażą. Patrząc na komentarze, to już dwa lata i nic się nie zmieniło..

Gość • 2 lata temu

llll

Gość • 2 lata temu

I don't like playing tennis <- jedyna poprawna forma

Gość • 4 lata temu

I don't like to play tennis or I don't like playing tennis.

BaronWhite• 4 lata temu

Panie Marcinie jest Pan wielki !! Bardzo dziękuję za podzielenie się materiałem. Pozdrawiam

Gość • 4 lata temu

A niby jak powinno być? Według mnie jest ok

Gość • 4 lata temu

Niewybaczalne błędy! We don't like play tennis?!

Transkrypt ( 7 z dostępnych 7 stron)

Zestawienie czasów angielskich Czas Present Continuous Operatory I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are Schemat zdania podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta orzeczenia Przykład I' m driving. Pytanie operator + podmiot + (czasownik główny + ing) + reszta orzeczenia Przykład Are you enjoying the party? Przeczenie I'm not/ isn't/ aren't (dodajemy wyraz not do operatora) Przykład It isn't raining any more. Zastosowanie Czynność odbywająca się w chwili mówienia lub czynność, która zostanie wykonana w niedalekiej przyszłości. Używamy opisując tymczasowe sytuacje. Określenia czasu today this morning, week, month... tonight now at present tomorrow Czas Present Simple Operatory does, do Schemat zdania podmiot + czasownik główny + reszta orzeczenia ( w 3 os. l.p. dodajemy końcówkę - s lub - es) Przykład We like play tennis. Pytanie operator + podmiot + czasownik główny + reszta orzeczenia Przykład Do we like play tennis? Przeczenie don't, doesn't Przykład We don't like play tennis. Zastosowanie Stosujemy do wyrażania czynności powtarzających się, wykonywanych zawsze lub wtedy, gdy mówimy o uczuciach lub zamiłowaniach. Określenia czasu always; usually; often; sometimes; never; every day, month, week; Czas Present Perfect Operatory Have, has Schemat zdania podmiot + operator + III forma + reszta orzeczenia

Przykład I have worked. Pytanie operator + podmiot + III forma + reszta orzeczenia Przykład Has she cooked dinner yet? Przeczenie haven't, hasn't Przykład I haven't bought any interesting books. Zastosowanie Stosujemy do wyrażania czynności, która nastąpiła w bliżej nieokreślonej przeszłości, ale jej skutki są w teraźniejszości. Określenia czasu already; just; ever; never; lately; so far; yet Czas Present Perfect Continuous Operatory Have, has Schemat zdania podmiot + operator + been + (czasownik + -ing) + reszta orzeczenia Przykład It has been raining for two hours. Pytanie operator + podmiot + been + (czasownik + -ing) + reszta orzeczenia Przykład Has it been raining for two hours? Przeczenie haven't, hasn't Przykład I haven't been working in the garden since the morning. Zastosowanie Stosujemy do wyrażania czynności, która trwała jakiś czas w przeszłości i trwa do chwili obecnej. Określenia czasu since; for Czas Past Simple Operatory Did Schemat zdania podmiot + II forma + reszta orzeczenia Przykład I was at school yesterday. Pytanie operator + podmiot + bezokolicznik + reszta orzeczenia Przykład Did he want to see you las week? Przeczenie didn't Przykład He didn't want to see you last week. Zastosowanie Stosujemy do wyrażania czynności, która nastąpiła w przeszłości,

przy czym moment jej wykonania jest dokładnie określony. Określenia czasu yesterday; ...ago; last... Czas Past Continuous Operatory were, was Schemat zdania podmiot + operator + (czasownik + -ing) + reszta orzeczenia Przykład Yesterday at 7 I was Watching TV. Pytanie operator + podmiot + (czasownik + -ing) + reszta orzeczenia Przykład Were you watching TV yesterday at 7? Przeczenie wasn't, weren't Przykład Yesterday at 7 I wasn't watching TV. Zastosowanie Stosujemy do wyrażania czynności, która trwała w danym momencie w przeszłości i nie wiemy czy została zakończona czy nie? Określenia czasu all day; yesterday at... Czas Past Perfect Operatory had Schemat zdania podmiot + operator + III forma + reszta orzeczenia Przykład He had learnt English before he went abroad. (Czynność, która nastąpiła wcześniej określona jest w czasie Past Perfekt, natomiast czynność późniejsza w czasie Past Simple) Pytanie operator + podmiot + III forma + reszta orzeczenia Przykład Had they bough tickets before they entered the cinema? Przeczenie hadn't Przykład He hadn't learnt English before he went abroad. Zastosowanie Stosujemy do wyrażania czynności zaprzeszłej ukończonej przed wykonaniem innej czynności w przeszłości. Określenia czasu before; when; after; as soon as; Czas Past Perfect Continuous Operatory had

Schemat zdania podmiot + operator + been + (czasownik + -ing) + reszta orzeczenia Przykład She had been looking for this book everywhere before she found it. Pytanie operator + podmiot + been + (czasownik + -ing) + reszta orzeczenia Przykład How long had you been waiting when the bus finally came? Przeczenie hadn't Przykład She hadn't been looking for this book everywhere before she found it. Zastosowanie Stosujemy do wyrażania czynności, która trwała w przeszłości zanim nastąpiła inna czynność, również trwająca w przeszłości. Określenia czasu before; when; after; as soon as; Czas Future Simple Operatory will, shall (1 os. l. poj. i 1 os. l. mn.) Schemat zdania podmiot + operator + czasownik + reszta orzeczenia Przykład I will go to the cinema next week. Pytanie operator + podmiot + czasownik + reszta orzeczenia Przykład Will I go to the cinema next week? Przeczenie won't, shall not Przykład I win't go to the cinema next week. Zastosowanie Stosujemy do wyrażania czynności przyszłej, o zrobieniu której zdecydowaliśmy w chwili mówienia. Stosujemy również gdy przewidujemy sytuację, która nastąpi. Określenia czasu tomorrow; next...; in...; Czas Future Continuous Operatory will, shall Schemat zdania podmiot + operator + be + (czasownik + ing) + reszta orzeczenia Przykład He will be working at 10 o'clock tomorrow. Pytanie operator + podmiot + be + (czasownik + ing) + reszta orzeczenia Przykład Will you be using your bicycle this evening?

Przeczenie won't, shall not Przykład He won't be working at 10 o'clock tomorrow. Zastosowanie Stosujemy aby stwierdzić iż będziemy w trakcie wykonywania jakiejś czynności w określonym czasie w przyszłości. Określenia czasu tomorrow; next...; in...; Czas Future Perfect Operatory will, shall Schemat zdania podmiot + operator + have + III forma + reszta orzeczenia Przykład By five o'clock we shall have cleaned our flat. Pytanie operator + podmiot + have + III forma + reszta orzeczenia Przykład Shall we have cleaned our flat by five o'clock? Przeczenie won't, shall not Przykład By five o'clock we shall not have cleaned our flat. Zastosowanie Stosujemy do wyrażania czynności, która wydarzy się i zakończy przed inną czynnością w przyszłości. Określenia czasu by; before; when Czas Future Perfect Continuous Operatory will, shall Schemat zdania podmiot + orzeczenie + have + been + (czasownik + ing) + reszta orzeczenia Przykład You will have been working. Pytanie orzeczenie + podmiot + have + been + (czasownik + ing) + reszta orzeczenia Przykład Will you have been working. Przeczenie won't, shall not Przykład You won't have been working. Zastosowanie Stosujemy mówiąc o czynności, która rozpoczęła się przed określonym momentem w przyszłości i będzie trwała nadal w sposób ciągły. Określenia czasu for

Czas Future - in - the - Past Simple Operatory should, would Schemat zdania podmiot + operator + czasownik główny Przykład He would work. Pytanie operator + podmiot + czasownik główny Przykład Would he work? Przeczenie dodajemy not do operatora Przykład He would not work. Zastosowanie Stosujemy mówiąc o czynności, którą w przeszłości traktowano jako czynność przyszłą. Czas Future - in - the - Past Continuous Operatory should, would Schemat zdania podmiot + operator + be + (czasowni + ing) Przykład He would be working. Pytanie operator + podmiot + be + (czasownik + ing) Przykład Would he be working? Przeczenie dodajemy not do operatora Przykład He would not be working. Zastosowanie Stosujemy mówiąc o czynności ciągłej, która była traktowana jako przyszła. Czas Future - in - the - Past Perfect Operatory should, would Schemat zdania podmiot + operator + have + III forma Przykład He would have worked. Pytanie operator + podmiot + have + III forma Przykład Would he have worked? Przeczenie dodajemy not do operatora Przykład He would not have worked. Zastosowanie Stosujemy mówiąc o czynności, która w przeszłości była traktowana jako przyszła i miałaby się zakończyć przed pewnym momentem w przyszłości.

Czas Future - in - the - Past Perfect Continuous Operatory should, would Schemat zdania podmiot + operator + have + been + (czasownik + ing) Przykład He would have been working. Pytanie operator + podmiot + be + (czasowni + ing) Przykład Would he have been working? Przeczenie dodajemy not do operatora Przykład He would not have been working. Zastosowanie Stosujemy mówiąc o czynności, która w przeszłości była traktowana jako przyszła i która do pewnego momentu w przeszłości trwałaby już określony czas.