marcin

  • Dokumenty113
  • Odsłony93 480
  • Obserwuję39
  • Rozmiar dokumentów221.5 MB
  • Ilość pobrań16 441

PROGRAM XLIV Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów Ustroń

Dodano: 7 lata temu

Informacje o dokumencie

Dodano: 7 lata temu
Rozmiar :301.1 KB
Rozszerzenie:pdf

PROGRAM XLIV Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów Ustroń.pdf

marcin Dokumenty Dokumenty - nauka, biznes
Użytkownik marcin wgrał ten materiał 7 lata temu. Od tego czasu zobaczyło go już 55 osób, 16 z nich pobrało dokument.

Komentarze i opinie (0)

Transkrypt ( 4 z dostępnych 4 stron)

PROGRAM XLIV Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów Ustroń - Jaszowiec, 09-12 września 2012 r. CWS Gwarek, ul. Wczasowa 49, 43-450 Ustroń Niedziela 09.09.2012 od 1500 Możliwość zakwaterowania w ośrodku 1900 Kolacja 1930 Otwarcie biura konferencji Poniedziałek 10.09.2012 800 - 900 Śniadanie 900 - 910 SESJA OTWARCIA Otwarcie konferencji Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. inż. Waldemar MINKINA 910 - 1050 SESJA I PODSTAWOWE PROBLEMY METROLOGII Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Marian MIŁEK  Remigiusz RAK: Interfejs mózg-komputer  Michał URBAŃSKI: Logiki rozmyte w reprezentacji wyników pomiarów  Sławomir GRYŚ, Waldemar MINKINA: Wyznaczanie granic defektów podpowierzchniowych metodą aktywnej termografii - badania modelowe  Zygmunt WARSZA, Eugenij T. VOLODARSKY: Ocena dokładności pomiarów odporna na odstające dane 1055 - 1105 Wspólne zdjęcie uczestników konferencji 1105 - 1125 Przerwa kawowa 1125 - 1325 SESJA II POMIARY WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH cz. 1 Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Leon SWĘDROWSKI  Lesław TOPÓR-KAMIŃSKI, Janusz GUZIK, Adam PILŚNIAK: Przetwornik zmian parametrów dwójników RC o wyjściu częstotliwościowym z wykorzystaniem oscylatora kwadraturowego rzędu trzeciego  Krzysztof MUSIOŁ, Andrzej MET: Wysokostabilny termostat powietrzny do badań wzorców impedancji  Janusz GUZIK, Paweł ROCHNIŃSKI: Wpływ rozdzielczości przetwornika analogowo – cyfrowego na dokładność wyznaczenia współczynnika tgδ izolacji  Łukasz MACIOSZEK: Ograniczenia cyfrowego przetwornika impedancji AD5933  Wojciech SOMMER: Platforma sprzętowa i oprogramowanie firmy National Instruments

Strona 2 z 4 1330 - 1430 Obiad 1430 – 1610 SESJA III POMIARY WIELKOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH cz. 1 Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Ryszard RYBSKI  Sebastian KALISZ, Elżbieta GRUDNIEWICZ, Stefan WIŚNIEWSKI: Niejednorodność drutów termoelektrodowych i jej wpływ na niepewność wzorcowania termoelementów  Wojciech BATKO, Paweł PAWLIK: Niepewność estymacji izolacji akustycznej przegród  Krzysztof SUCHOCKI: Nowa metoda kalibracji woltamperometrii stałoprądowej  Krzysztof SUCHOCKI: Metody stałonapięciowe pomiaru częstotliwości granicznej elektrod woltamperometrycznych 1615 – 1830 Posiedzenie Komitetu Naukowego i Konwentu Seniorów 1900 Grill Wtorek 11.09.2012 800 - 900 Śniadanie 900 - 1050 SESJA IV POMIARY WIELKOŚCI CHEMICZNYCH Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Krystyna KOSTYRKO  Helena TETERYCZ, Grzegorz HALEK, Patryk HALEK, Olga RAC, Dominika OLEŚ, Marta FIEDOT, Patrycja SUCHORSKA, Kamil WIŚNIEWSKI ,: Systemy czujnikowe i czujniki do detekcji gazów nieorganicznych: trujących, wybuchowych i powodujących efekt cieplarniany  Patryk HALEK, Helena TETERYCZ, Grzegorz HALEK, Kamil WIŚNIEWSKI, Patrycja SUCHORSKA, Olga RAC, Marta FIEDOT, Dominika OLEŚ: Potencjometryczny czujnik gazu o mieszanym potencjale do detekcji gazów nieorganicznych i lotnych związków organicznych  Grzegorz HALEK, Helena TETERYCZ, Patryk HALEK, Kamil WIŚNIEWSKI, Patrycja SUCHORSKA, Olga RAC, Marta FIEDOT, Dominika OLEŚ: Analiza czułości rezystancyjnych czujników gazu na bazie dwutlenku cyny domieszkowanego złotem i platyną  Henryk URZĘDNICZOK: Układowa korekcja charakterystyk przetwarzania półprzewodnikowego czujnika gazów  Krzysztof GNIOTEK: Informacja o Projekcie Tekstroniczny System do Elektrostymulacji Mięśni 1050 – 1110 Przerwa kawowa

Strona 3 z 4 1115 – 1315 SESJA V POMIARY WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH cz. 2 Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Zdzisław NAWROCKI  Adam CICHY: O możliwości budowy równoległych układów quasi-zrównoważonych i ich realizacjach  Anna GOLIJANEK-JĘDRZEJCZYK: Szacowanie niepewności pomiaru impedancji pętli zwarciowej wyznaczonej metodą z przesunięciem   Jakub RZESZUTKO: Metoda oceny własności metrologicznych indukcyjnego przekładnika napięcia  Adrian Bożydar KNYZIAK: Wykorzystanie elektrometru Keithley 6517A w układzie kompensacji Townsend'a  Michał M. WYCHOWAŃSKI: Prezentacja firmy Hottinger-Baldwin Messtechnik 1315 – 1415 Obiad 1430 – 1630 SESJA VI PRZETWARZANIE I TRANSMISJA DANYCH POMIAROWYCH Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Remigiusz RAK  Beata KRUPANEK: Modelowanie opóźnień transmisji spowodowanych zaburzeniami w sieciach bezprzewodowych w standardzie IEEE 802.15.4  Maciej GRYGIEL: Programowe i sprzętowe przyczyny opóźnień w sieciach bezprzewodowych  Jakub KOWALSKI: Zastosowanie karty A/C z układem FPGA do szybkiej długotrwałej akwizycji danych  Romuald MAŚNICKI, Damian HALLMANN: Zastosowanie FPGA w akwizycji danych z systemu elektroenergetycznego  Romuald MAŚNICKI, Damian HALLMANN: Sterowanie i pomiary z wykorzystaniem sieci ZigBee - stanowisko laboratoryjne 1900 Uroczysta kolacja Środa 12.09.2012 800 – 900 Śniadanie 900 – 1040 SESJA VII POMIARY WIELKOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH cz. 2 Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Krzysztof GNIOTEK  Krzysztof KONOPKA: Układ pomiarowy do badania zależności pomiędzy polem magnetycznym a dynamiką mieszania płynnego metalu  Stanisław CHUDZIK: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania współczynnika dyfuzyjności cieplnej  Sebastian DUDZIK: Analiza wpływu oddziaływań systematycznych na dokładność wyznaczania głębokości defektu z wykorzystaniem aktywnej termografii dynamicznej i sztucznej sieci neuronowej  Michał PNIEWSKI: System pomiarowy do wzorcowania mierników migotania światła 1040 – 1100 Przerwa kawowa

Strona 4 z 4 1100 – 1240 SESJA VIII POMIARY WIELKOŚCI FIZYCZNYCH Przewodniczący sesji: prof. dr hab. inż. Wojciech TOCZEK  Łukasz SOBOLEWSKI: Porównanie metod prognozowania do wyznaczania poprawek dla UTC(PL)  Artur SKÓRKOWSKI: Poprawa dokładności ustalania pozycji odbiornika GPS  Tomasz BARTNIKOWSKI: Obliczenia rozkładu indukcji magnetycznej w zmodyfikowanej cewce Helmholtza z zastosowaniem programu FEMM 4.2  Michał GRZENIK, Marian KAMPIK: Wpływ parametrów konstrukcyjnych termicznego wzorca napięcia przemiennego na jego różnicę transferową w zakresie częstotliwości 10 kHz – 1MHz 1240 Zakończenie konferencji 1250 Obiad