marcin

  • Dokumenty113
  • Odsłony78 902
  • Obserwuję37
  • Rozmiar dokumentów221.5 MB
  • Ilość pobrań12 811

NALEWKI i INNE

Dodano: 6 lata temu
R E K L A M A

Informacje o dokumencie

Dodano: 6 lata temu
Rozmiar :266.1 KB
Rozszerzenie:pdf

NALEWKI i INNE.pdf

marcin Dokumenty Przepisy kulinarne
Użytkownik marcin wgrał ten materiał 6 lata temu. Od tego czasu zobaczyło go już 243 osób, 96 z nich pobrało dokument.

Komentarze i opinie (0)

Transkrypt ( 17 z dostępnych 17 stron)

PUCHATEK 1 Ajerkoniak 7 ó tek 1/2 kg cukru pudru 1 3/4 szklanki. zimnego gotowanego mleka 1 szklanki. spirytusu wanilia Wszystkie sk adniki po czy i zmiksowa . Wychodzi 1 litr ajerkoniaku. Ajerkoniak na 1 litr #1 8 ó tek 2 szklanki. cukru 1 1/2 szklanki. mleka 1 1/4 szklanki. spirytusu 50 g winiaku wanilia ó tka uciera na parze z cukrem, doda wrz ce mleko oraz wanili . Po wystudzeniu doda spirytus i wla do butelek Ajerkoniak na g sto 1/2 litra wódki 7 ó tek 1 1/2 szklanki cukru pudru 4 y ki mleka zimnego 6 do 8 y ek mleka w proszku cukier waniliowy Ajerkoniak pyszny - przepis Cioci Anieli 6 ó tek 1 kostka wie ego mas a 2 szklanki cukru pudru 1 butelka wódki cukier waniliowy * ó tka ukr ci z cukrem na puch * dodawa po jednej y ce mas a * po otrzymaniu jednolitej masy dodawa powoli wódk Bimber 1 resztki porzeczek po robieniu soku cukier dro d e woda proporcje do dowolne z wyj tkiem dro d y tych w zale no ci od ilo ci produktu ko cowego do 2kg na 50litrów zacieru owoców - du o cukru? zala wod i najlepiej

PUCHATEK 2 podgrzewa (grza ka akwarystyczna by a dobra) przez 2-3 tygodnie a przefermentuje potem ju tylko destylacja najlepiej dwukrotna Bimber 2 Wszystko zale y od tego, co chcesz wyp dzi - jak jak char , to ju ci podano recept . Podstawowy problem z rozmaitymi wódkami polega na braku dost pu do dro d y gorzelnianych, fermentacja z u yciem dro d y piekarskich daje charakterystyczny bimbrowy fuzel - fuj... Je eli masz, wi c dro d e gorzelniane to mo esz sobie zafermentowa m k , ziarno zbo owe, przetarte ziemniaki tyle, e w domowych warunkach zachodu jest du o a alkoholu raczej niewiele. Po trzeba jeszcze przepu ci przez filtr z w gla aktywnego itp., Dlatego jest lepszy sposób - robisz co w rodzaju wina owocowego, z t ró nic , e nie przejmujesz si g sto ci (byle si da o z g siora wytrzepa i nie dajesz wody (psuje smak ostatecznego produktu). Owoce w polskich warunkach trzeba zazwyczaj dos odzi , dro d e oczywi cie winne ( atwo je kupi , reszta jak w instrukcji na etykiecie, najlepsze s typu malaga, albo podobne - w ka dym razie do win mocnych). Dro d y mo na doda troch wi cej ni do normalnego wina. Zacier taki powinien fermentowa 2-3 miesi ce, a b dzie mia przynajmniej z 10 % (mo na sprawdzi organoleptycznie, nie jest takie z e, tyle, e lubi po tym bole g owa). Oczywi cie nale y pami ta o rurkach fermentacyjnych, dok adnej sterylizacji g siora i takich tam. Teraz destylacja - do destylacji w domowych warunkach najlepiej nadaje si aparatura szklana, któr mo na naby w dowolnym sklepie ze szk em laboratoryjnym (cz sto z dok adn instrukcj obs ugi), ale znakomita jest równie aparatura ze stali nierdzewnej (mo na kupi np. w Austrii i podobno w Szwecji). Wbrew obiegowym opiniom destylacja dobrego zacieru nie powoduje wydzielania si w czasie tego procesu adnego nieprzyjemnego zapachu. Destylacj nale y przeprowadza w temperaturze mniej wi cej 78-82 stopnie C. Idealna temperatura to 78,4 stopnia, ale nie nale y przesadza z dok adno ci , bo jeden g sior mo na destylowa tydzie . Pierwsz pi dziesi tk wyp du wylewa si w diab y i dalej destyluje, dopóki wyp d ma moc powy ej mniej wi cej 30-40 %. Mo na przerwa wcze niej, wszystko zale y od zapachu rezultatu. Je eli zacier jest g sty, mo na go troch rozcie czy wod , bo inaczej lubi si przypali . Czynno powtarza si kilka razy. Czasem wystarczy ju jedna destylacja, a czasem i cztery to za ma o. Destyluj c po raz kolejny nale y wrzuci do naczynia kilka ma ych kamyczków - sprzyja to równomiernemu wrzeniu alkoholu, alkohol te dobrze jest (ze wzgl dów przeciwpo arowych) rozcie czy do ok 40 %. Otrzymany wyp d powinien dojrzewa 3 miesi ce. Do g siorka z okowit mo na wrzuci szczapki d bowe, co daje g boki br zowy kolor (koniakowy). Inna szko a g osi, e najlepsze s ga zki morwowe - daj zielonkawo-be owy odcie napitku. No i gotowe - bimber w ten sposób otrzymany cechuje niezwykle silny aromat owoców (im d u ej le y, tym silniejszy), znakomity smak i brak efektów ubocznych nadu ycia. Je eli lubisz any ówk (uzo, mastika, ricard, pernod) mo esz do ostatniej destylacji doda olejek any owy (do nabycia w aptece) i rozpuszczon w spirytusie ywic krzewu mastyksowego (niestety w Polsce niedost pna, mo na kupi np. w Bu garii). Otrzymany w ten sposób alkohol jest krystalicznie czysty, a po dodaniu kropelki wody wspaniale m tnieje. Do jego produkcji najlepiej u y wyp du z ma o aromatycznych owoców (np. gorszych jab ek). Jak chcesz mie co w bardziej francuskim stylu mo esz zastosowa sztuczk ze szczapkami d bowymi. Do produkcji zacieru najlepiej nadaj si wi nie, jab ka, morele (niestety w Polsce drogie i ma o aromatyczne), gruszki Williamsy, winogrona (polskie czarne daj ciekawy aromat), maliny (absolutny hit) i podobne owoce. Rewelacyjny jest te bimber z fig, ale niestety w Polsce nie do zrobienia (w zesz ym roku 70 gr. za fig !). Generalnie p dzenie bimbru to wspania a rozrywka, która znakomicie integruje rodzin . Odrobina wprawy sprawi, e w k t pójd wszystkie konfitury i inne przetwory, a wszyscy pospo u zajm si drylowaniem wi ni na

PUCHATEK 3 bimber. Zaj cie to, bowiem w sam raz na ciep e letnie wieczory. I o ile zdrowsze od ogl dania telewizji... To oczywi cie wszystko teoria, bo p dzenie bimbru jest zabronione. Cassis - likier porzeczkowy Zestaw na 2,5 litra likieru. 1,25 l nalewu z czarnych porzeczek, 1 l syropu cukrowego, 250 ml spirytusu o mocy 95 . Nalew z czarnych porzeczek: 1 kg czarnych porzeczek, 1,25 l spirytusu o mocy 70 . 1. Sporz dzi nalew z czarnych porzeczek: owoce oczy ci z szypu ek, umy na sicie zimna woda, rozgnie i wsypa do s oja. 920 ml spirytusu o mocy 95 rozcie czy 345 ml wody i wla do porzeczek, s ój dobrze zakorkowa i odstawi owoce do macerowania n 4-6 tygodni, mieszaj c je 2-3 razy w tygodniu. 2. Wla do garnka 420 ml wody, zagrza ja i wsypa powoli 1 kg cukru, mieszaj c go, a do rozpuszczenia. Nast pnie doprowadzi do wrzenia i gotowa ok. 10 min zbieraj c z powierzchni piane, potem odstawi do ostygni cia. 3. Uzyskany po maceracji nalew (ok. 1,25 l) zla do g siorka, dola litr syropu cukrowego, ca o dobrze wymiesza , Nast pnie doda 250 ml spirytusu o mocy 95 i odstawi do dojrzewania przez 3-6 miesi cy. - Likier z czarnej porzeczki mo e by stosowany jako aperitif sporz dzony przez zmieszanie w szklaneczce kieliszka Cassis z 3-4 kieliszkami bia ego, wytrawnego wina. Creme "de Thee" 3 dag herbaty indyjskiej lub cejlo skiej, 0,33 l spirytusu oraz 50 cm3 przegotowanej wody zmiesza , a po miesi cu zla i przefiltrowa . Nast pnie zagotowa razem z nast puj c mieszank : 0,4 l wody, 40 dag cukru i wier laski wanilii. Zabarwi na ciemniejszy kolor karmelem z 2 y eczek cukru. Modyfikacja tego napoju: 5 dag herbaty "Earl Grey" bez dodatku wanilii. Fa szywy koniak 1/2 wódki czystej 1 y ka sto owa miodu 2 y eczki herbaty czarnej 2 suszone liwki Po po czeniu sk adników we flaszce wstawiamy ja do lodówki na 14 dni, po czym przes czamy przez bibu k i wlewamy do butelki po koniaku. Gloog 10 g. ca ych ziaren kardamonu 10 g. ca ych go dzików 25 g. cynamonu w kawa kach

PUCHATEK 4 1 l. wódki 1 butelka zwyk ego czerwonego wytrawnego wina 1/2 l. ta szego portweinu syrop z 1/4 kg. cukru kubka wody 0.1 l brandy sok z 1/2 cytryny Zala korzenie wódka zostawi na 3 dni. Odcedzi , zmiesza z reszta. Zagrza . Do ma ych szklaneczek wrzuci po kilka rodzynek i migda ów. Nala . Podawa w okresie gwiazdki, jak temperatura spadnie poni ej -20 stopni. Gloog ma ro ne warianty, tak ta sze jak i bardziej wyszukane, s absze i mocniejsze. Mo na doda imbiru. Mo na nie dodawa syropu, ale zagrzany zapali i przelewa przez kostki cukru u o one na drucianej kratce. Goldwasser - z ota woda Zestaw na 1 litr likieru. 35 ml zaprawy Goldwasser, 450 g cukru, 25 ml koniaku lub winiaku, 430 ml spirytusu o mocy 95 , 60 ml wody. Zaprawa Goldwasser: 5 g any ku gwia dzistego, 2 g cynamonu (kory), 3 g ga ki muszkato owej, 1 g go dzików, 1 g kardamonu, 4 g kolendry, 4 g melisy, 2 g mi ty pieprzowej, 1 g rozmarynu, 6 g skorki cytrynowej, 8 g skorki pomara czowej, 500 ml spirytusu o mocy 55 . 1. Przygotowa zapraw : 300 ml spirytusu o mocy 95 rozcie czy 210 ml wody, dzi ki czemu otrzyma si 500 ml spirytusu o mocy 55 . 2. Surowce przeznaczone na zapraw rozdrobni , w o y do s oja, Zala spirytusem. Macerowa 2-3 tygodnie, po czym zla nalew i trzyma w ciep ym miejscu. 3. Zapraw zmiesza z cukrem rozpuszczonym w przegotowanej wodzie, doda koniak i spirytus o mocy 95 , ewentualnie dope ni woda do obj to ci litra i odstawi na 4-6 miesi cy. 4. Po zako czeniu dojrzewania wódk przefiltrowa . Do "Z otej Wody" dla dekoracji dodawane s skrawki p atków z ota, nie ma to jednak znaczenia dla smaku likieru.

PUCHATEK 5 Grog #1 Mieszanka rumu, gor cej wody lub herbaty i soku z cytryny (raczej sporawo, nie plasterek na szklank a ma po ówka, co najmniej). Mo e by na s odko lub nie - a ilo ci i gatunki rumu pozostawiam inwencji spo ywaj cych. Dobrze wychodzi z m odych rumów, które na sucho niekoniecznie musza by najlepsze. czarnego rumu moim zdaniem szkoda lepiej wypi sam, ale takie np. srebrne Baccardi ma jeszcze posmak krzakowy - w sam raz materia na grog. Grog #2 Grog tradycyjnie by metoda na pijaków. Poniewa na dawnych statkach wydawano rum w ma ych porcjach, to, co cwansi zbierali cala butelk i tym juz si mogli upi . Na morzu powoduje to oczywiste k opoty. Zatem admira Vernon kaza rum rozcie cza woda (tak po -na-po ). Podobno nazwano ten napój "grogram" od gaci z wielb dziej we ny, które nosi ww,.·Zatem grog w czystej postaci to rum + woda. W zale no ci od warunków zewn trznych zimna albo gor ca grog zmodyfikowany mo e mie dodatki w postaci cytryny, cukru, soku pomara czowego, przypraw (np. go dziki) itd. Grzaniec #1 (Gluhwein) Bierzesz wytrawne czerwone wino (dobra jest bycza krew) i dodajesz go dzików (dobra tez jest przyprawa do piernika - inaczej korzenie). I grzejesz to (bez gotowania) przecedzasz i s czysz. Najlepiej wrzuci go dziki, imbir i cynamon. wtedy naprawd rozgrzeje. Grzaniec #2 Ma (1/3) cze wina prawie gotuje z przyprawami (go dziki, cynamon, ciut imbiru, ciut ga ki muszkatelowej nie przejmuj c si alkoholem. S odz miodem spadziowym. Reszt podgrzewam w mikrofalówce do jaki 50 st.C. Po po czeniu aromatyczne i procentowe - pycha. Horchata de Chufa (polska nazwa: Orszada) 1 kg migda ów, 1 kg cukru, 5 l wody, laska cynamonu. Migda y op uka w kilku wodach i zostawi zamoczone w wodzie na 12 godz. Ponownie dobrze p uka i suszy . Rozbi na past w mo dzierzu - lub, co prostsze, zmieli drobno. Do tej pasty doda lask cynamonu i zostawi na 2 godz. w ch odnym miejscu. Doda cukier i miesza a do rozpuszczenia. Przetrzec przez metalowe sito wy o one p ótnem, aby otrzyma mleczny p yn. Podawa dobrze sch odzone, lub "granizado" - po polsku to chodzi o cos w rodzaju p ynnego lodu, zamrazac mieszaj c. Jarz biak wyborowy Zestaw na 1 litr wódki. 100 ml zaprawy jarz binowej, 850 ml wódki czystej o mocy 40 ,

PUCHATEK 6 50 ml koniaku, 20 g cukru. Zaprawa jarz binowa (ilo na 5 l jarz biaku): 75 g jarz biny suszonej, 20 g liwek suszonych bez pestek, 25 g rodzynków, 10 g suszonego g ogu lub tarniny, 1 figa, 1 daktyl, 500 ml wódki ze spirytusu o mocy 50 1. Sporz dzi zapraw : 265 ml spirytusu o mocy 95 rozcie czy 250 ml wody, dzi ki czemu uzyska si 500 ml spirytusu o mocy 50 . Wszystkie surowce kilkakrotnie sparzy na sicie, potem rozdrobni i w o y do s oja, Nast pnie wla rozcie czony spirytus. Macerowa 4 tygodnie, mieszaj c, co drugi dzien. Po up ywie tego czasu zla ciecz znad owoców, po czym przefiltrowa przez bibule i wla do butelek. Pozosta e w s oju owoce Zala niewielka ilo ci wody, dobrze wymiesza , pozostawi na 24 godz., Nast pnie wódk zla i doda do zaprawy. 2. 100 ml zaprawy zmiesza z wódka i koniakiem, doda rozpuszczony w y ce wody cukier i odstawi do dojrzewania na 3-6 miesi cy. Pozosta a zapraw zachowa do pó niejszego wykorzystania. - Do przyrz dzenia jarz biaku nale y stosowa szlachetne odmiany jarz biny, zerwane dopiero po pierwszych przymrozkach. Dodanie do zaprawy g ogu, tarniny, figi i daktyla nie jest konieczne, ale po dane, gdy wzbogacaj one w a ciwo ci zapachowo-smakowe wódki. Z tego samego powodu mo e by zwi kszon ilo dodanego koniaku. Karmelówka ("Przepalanka) - wódka "na szybko" 1/2 l spirytusu (95%), 1/2 l wody, 2 y ki. cukru, 1 y eczka cukru waniliowego Cukier bardzo silnie zrumieni na karmel. Wod zagotowa , rozpu ci w niej karmel i cukier waniliowy, doda szczypt soli, ostudzi , zmiesza ze spirytusem. Pozostawi , co najmniej na 3 dni do przetrawienia sk adników i uzyskania w a ciwego smaku. Kminkowka Zestaw na 1 litr wódki o mocy 45 . 500 ml spirytusu o mocy 95 , 1 y ka cukru, 550 ml wody, 3 y ki suszonego kminku. 1. Nasiona kminku op uka , os czy na sicie i wsypa do s oja. Zagotowa Wod . 2. Rozpu ci cukier w cieplej wodzie i po sch odzeniu wymiesza go ze spirytusem,

PUCHATEK 7 Nast pnie wla do s oja z kminkiem. 3. Przykry s ój i odstawi na 5-6 dni. 4. Po zako czeniu maceracji przefiltrowa wódk przez wat i rozla do butelek. 5. Kminkówk Mo na Sporz dzi tak e na olejku kminkowym. W tym celu nale y zrobi najpierw zapraw : 1 ml olejku kminkowego, miesza si ze 100 ml spirytusu o mocy 95 i otrzymuje si 1-o procentowy roztwór olejku. Nast pnie 5 ml tej zaprawy dodaje si do 100 g rozpuszczonego w wodzie cukru i 1 l wódki czystej o mocy 45 , po czym miesza si zawarto i wlewa do butelek. Wódka nadaje si do spo ycia po le akowaniu. - Kminkówk , podobnie jak inne nalewki zio owe, Mo na Podawa z lodem w szklance jako aperitif przed posi kiem. Kminkówka - wódka "na szybko" 1/2 l spirytusu (95%), 1/4 l wody, 1/4 kg cukru, 1 kopiasta y ka wie ego zielonego kminku Niezupe nie dojrzale nasienie kminku op uka i os czy na sicie. Wod zagotowa z cukrem, sch odzi wymiesza ze spirytusem i wla do s oja i dosypa kminek. S ój zawi za i pozostawi na 5-6 dni. Po tym okresie zla wódk do butelek przez lejek z wata. Wódka powinna mie adny zielonkawy kolor. Kminkówk Mo na przy dza z olejku kminkowego, a mianowicie:·zagotowa cukier z woda, sch odzi , zmiesza ze spirytusem i olejkiem. Na koniec przefiltrowa do butelek. Koniak jajeczny 3/4 szklanki spirytusu, 1 laska wanilii, 1 szklanka cukru, 5 ó tek, 2 szklanki mleka Zala wanilie spirytusem i pozostawi przez 2 dni. ó tka utrze z cukrem, zaparzy 1 szklanka wrz cego mleka, ubija na parze do zg stnienia i pozostawi do ostudzenia. Po ostudzeniu doda przegotowane zimne mleko i ubijaj c trzepaczk , wlewa powoli spirytus. Wyj wanilie, a koniak wla do butelek i zakorkowa . Krem jajeczno-czekoladowy 5 ó tek i ca e jajko utrze z 15 dag cukru; naczynie, w którym ucieramy mas , powinno sta na garnku z wrz c wod . Do zbiela ej masy wlewa wolno jedn szklank gor cego mleka z rozpuszczon czekolad (nale y wzi pó tabliczki "twardej"). Ci gle uciera , a masa zacznie g stnie .

PUCHATEK 8 Do zag szczonej masy wlewa kropelkami 0,25 l winiaku, ci gle mieszaj c. Likier podaje si na gor co. Krupnik wyborowy Zestaw na 1 litr wódki o mocy 45 . 500 g miodu pszczelego, 500 ml spirytusu o mocy 95 , 5-10 ml zaprawy korzennej, 1 y eczka soku z cytryny, 200 ml wody. Zaprawa korzenna: 3 g cynamonu, 1 g go dzików, 3 g imbiru, 2 g ga ki muszkato owej, 1 laska wanilii (4 g), 150 ml spirytusu o mocy 60 . 1. 95 ml spirytusu o mocy 95 rozcie czy 60 ml wody, dzi ki czemu otrzyma si 150 ml spirytusu o mocy 60 . 2. Przygotowanie zaprawy: rozdrobni surowiec przeznaczony na zapraw , w o y do s oja, wla spirytus, Macerowa 14 dni, mieszaj c, co drugi dzie , po czym zla do s oika. 3. Do emaliowanego garnka wla Wod , zagrza na ma ym ogniu i do gor cej wody doda miodu. Miodu i woda nie powinny si ga powy ej polowy garnka, w przeciwnym razie mog wykipie . 4. Doprowadzi miodu i Wod do wrzenia, gotowa kilkana cie minut, a do ca kowitego zszumowania piany, po czym garnek zdj z ognia. 5. Po cz ciowym ostygni ciu miodu wla sok z cytryny i zapraw korzenna, Nast pnie doda spirytus, bardzo powoli i stale mieszaj c. 6. Wódk przela do g siorka i odstawi na 3-6 miesi cy do dojrzewania, po czym zla cze wyklarowana, Reszt za przefiltrowa , po czy z cz ci wyklarowana i rozla do butelek. Kruszon z mi t kilka li ci mi ty pieprzowej, 4 kieliszki wódki, 6 dag cukru, 2 szklanki wina bia ego, 2 szklanki wody sodowej, sok z cytryny Umyte li cie mi ty posieka , zala wódka i pozostawi na 1 godz. w naczyniu pod przykryciem. Nast pnie przecedzi , po czy z winem. Cukier rozpu ci w ma ej ilo ci przegotowanej ciep ej wody, ozi bi . Doda do napoju, doprawi ca o sokiem z cytryny. Przed podaniem zmiesza z wod sodow .

PUCHATEK 9 Likier jarz binowy Dojrza e jagody jarz biny (wykluczone owoce z drzew rosn cych w miastach i przy szosach) sparzy gor c wod , a gdy podeschn , nape ni nimi do po owy 5-litrow butl lub niewielki g sior i zala spirytusem tak, aby je przykry . Doda 3 dag cynamonu, g sior zakorkowa i postawi na kilka tygodni na s o cu lub w ciep ym miejscu. Po tym okresie zrobi syrop z 350 dag cukru i 4 l wody, spirytus znad owoców przecedzi , zmiesza z ostudzonym syropem, przela do czystego g siora, zatka korkiem i odstawi na miesi c. Po miesi cu likier przefiltrowa , przela do butelek, zakorkowa i zalakowa . Je eli po jednorazowym filtrowaniu trunek nie b dzie jeszcze zupe nie klarowny, czynno t nale y powtórzy . Likier "Miodówka" 1 l spirytusu, 500 ml wody, 50 dag miodu, 250 ml rumu, 5 dag kawy naturalnej Miód zrumieni , wla 250 ml wody, zagotowa , zdj z ognia, po czy z naparem z kawy naturalnej, rumem, spirytusem, przela do butelek, zakorkowa i pozostawi na 5-6 tygodni. Nast pnie przela przez lejek z wata do butelek, zakorkowa . Mi tówka Zestaw na 1 litr wódki o mocy 40 . 1 ga zka mi ty, 1 skorka z cytryny, 1 y eczka cukru, 450 ml spirytusu o mocy 95 , 600 ml wody. 1. Z cytryny ci cienko skórk i sparzy ja wrz tkiem. Zagotowa 400 ml wody i rozpu ci w niej cukier. 2. Do g siorka w o y mi t , skórk z cytryny, wla rozpuszczony w wodzie cukier i Zala je spirytusem. 3. Zamkn g siorek i odstawi na 5-6 dni. 4. Dola przegotowanej wody do obj to ci 1 litra, wymiesza i przefiltrowa przez wat , po czym zla do butelek. 5. Mi tówk Mo na Sporz dzi tak e za pomoc olejku mi towego. Nale y 1 ml olejku rozpu ci w 100 ml spirytusu o mocy 95 , dzi ki czemu uzyska si 1-procentowy roztwór. Nast pnie 10-15 ml tego roztworu doda do 415 ml spirytusu o mocy 95 i zmiesza ze 175 g rozpuszczonego w wodzie cukru. Dope ni woda do obj to ci 1 litra i rozla do butelek. Miodówka 1 l spirytusu, 500 ml wody,

PUCHATEK 10 50 dag miodu, 250 ml rumu, 5 dag kawy naturalnej Miód zrumieni , wla 250 ml wody, zagotowa , zdj z ognia, po czy z naparem z kawy naturalnej, rumem, spirytusem, przela do butelek, zakorkowa i pozostawi na 5-6 tygodni. Nast pnie przela przez lejek z wata do butelek, zakorkowa . Nalewka farmaceutów 1 kg cytryn, 1 kg cukru, 1 l mleka, 1 l spirytusu Cytryny umy , obra z ó tej skórki oraz albedo (cienko skrojon skórk z 1 cytryny ostawi ), pokroi w plasterki, oczy ci z pestek, w o y do g siorka, doda cukier, mleko, spirytus i skórk z 1 cytryny. G siorek zamkn i odstawi w ch odne, ciemne miejsce na 1 miesi c (wstrz sa g siorkiem, co kilka dni). Nast pnie przefiltrowa nalewk do butelek przez bibu filtracyjn (przes cza bardzo wolno, kroplami). W a ciwie przefiltrowana nalewka jest krystalicznie czysta, ma ó tawy kolor i bardzo delikatny smak. Nalewka "Janeczka" Szklank mocnego naparu z dziurawca po czy ze szklank wywaru kawy zbo owej albo - je eli kto woli- ze szklank naparu kawy naturalnej. Doda 6 czubatych y eczek cukru. Po ostudzeniu dola 0,5 l spirytusu 70 . Wymiesza , przela trunek do butelek i na ka de 0,5 l nalewki doda pó laski wanilii lub y eczk cukru waniliowego. Butelki szczelnie zamkn i odstawi w ch odne miejsce na 3 tygodnie. Po up ywie tego czasu mo na trunek ci gn znad osadu, cho nie jest to konieczne. Nalewka ta leczy migreny, dzia a te koj co na rozmaite "chandry i smutki". Nalewka na miodzie 0.5 l spirytusu 100 g miodu spadziowego 0.25 l wody(dobrej) miodu powoli rozpuszczam w spirytusie (wcale nie jest to takie proste), dodaje Wod . Jak kto lubi Mo na doda troch cytrynki. Po wypiciu efekty s nast puj ce: w ma ych ilo ciach - grzeje w rednich - leczy w wi kszych - zabija wiadomo , ale rano g owa nie boli :) Jednak na górskie wycieczki bior herbat z rumem.

PUCHATEK 11 Nalewka na pigwie i jab kach Jab ka pokroi na kawa ki, dosypa rodzynek (ok. 1/4 -1/5 obj to ci pigwiaczków), Zala spirytusem po -na-po z wódka. Postawi w ciemnym miejscu albo zapakowa . Odczeka 6 tygodni, zla p yn, owoce zasypa cukrem i zostawi na 3 tygodnie. Po trzech tygodniach to s odkie, co powstanie w g siorku dola do reszty w ilo ci, jaka kto lubi. U mnie s odkie napoje nie s specjalnie lubiane, wiec powsta y likier w wi kszej cz ci trzymam osobno, dla jednej przyjació ki, która to lubi. Acha, je eli wyjdzie zbyt esencjonalne lub za mocne rozcie czy wódka. Z pozosta ymi owockami Mo na upiec placek z galaretka. Nalewka na pio unie Gar wie ego pio unu wrzuci do 1 l spirytusu, który nale y rozcie czy szklanka przegotowanej wody i postawi na tydzie w ciep ym miejscu. Zrobi syrop z 0,5 kg cukru oraz 0,5 l wody i do gor cego wla spirytus, dobrze wymiesza , przefiltrowa i przela do butelek. Nalewka na ró nych liwkach (z przewag lub same w gierki): 1. Zaprawa: 1/2 laski wanilii 2 krople olejku migda owego 100 ml spirytusu 95% Do spirytusu wla olejek, wrzuci rozdrobnion wanili , szczelnie zakorkowa . Macerowa 2 tygodnie, cz sto miesza . Po tym czasie zla do butelki. 2. Nalew liwkowy : 1kg liwek jw., nieco przejrza ych, nadwi dni tych, wydrylowa , zostawi , co 10 pestk . liwki rozdrobni , wrzuci z od o onymi pestkami do 3l s oja i zala 1,15 l 70% spirytusu. Macerowa 3-4 tygodnie, mieszaj c 3-4 razy w tygodniu. Zla nalew znad owoców do g siorka. 3. Zaprawa na suszonych owocach: 25 g dobrych, suszonych liwek (bez pestek, bez zapachu dymu itp.) 25 g suszonej tarniny 10 g owoców g ogu 25 g rodzynek 200 ml spirytusu 60 % liwki i rodzynki rozdrobni , wrzuci do s oika razem z innymi owocami, zala spirytusem i szczelnie zakorkowa . Macerowa 4-6 tygodni, miesza , co jaki czas, po czym zla do butelki. 4. Karmel (ze 100 g cukru otrzymuje si 100-150 ml karmelu) Cukier podgrzewa na patelni, ci gle mieszaj c, a si stopi, ciemnieje i zacznie wrze . Palenie sko czy , gdy kropla cukru zanurzona w zimnej wodzie zastygnie na tward , szklist mas . Patelni zdj z ognia, poczeka a masa ostudzi si do ok. 60-70 stopni. Na 100 g wzi tego cukru dola wody tyle, aby otrzyma 100-150 ml karmelu. (Wod wlewa ostro nie, bo pryska!) NALEWKA LIWKOWA (sk ad na 2l nalewki, 35 %) 1,15 l, nalewu liwkowego (przepis 2) 100 ml zaprawy (przepis 1)

PUCHATEK 12 200 ml zaprawy na suszonych owocach (przepis 3) 500 ml syropu cukrowego (0,5 kg cukru rozpuszcza w 0.25 l gotuj cej si wody, zbieraj c "szum") 12 ml karmelu ( przepis 4) 5 ml 10% roztworu kwasu cytrynowego ok. 100 ml spirytusu 95% W g siorku oznaczy poziom 2 l. Wla wszystkie sk adniki i dok adnie wymiesza . Dope ni do 2 l spirytusem. Barw (zbyt jasna)mo na skorygowa dodaj c karmelu. Po 6-8 (warto czeka !) tygodniach przefiltrowa , zla do butelek. Nalewka "Pasikonik" 1 szklanka miodu 1 szklanka cukru 1 y ka suszonego kwiatu ró y 1 y ka posiekanej zielonej ruty 1 y ka posiekanej zielonej mi ty kawa ek kory cynamonu 1/2 ga ki muszkato owej 10 go dzików kawa ek imbiru 2l wódki Zio a i przyprawy zala szklank wody i zagotowa pod przykryciem ok. 20 min. Miód rozpu ci w osobnym rondelku. Wywar zio owy przecedzi , wymiesza z miodem i zala wódk . Naczynie szczelnie przykry i dobrze podgrza , lecz nie gotowa . Kiedy ostygnie, przela do du ego s oja i zostawi , aby si dobrze usta a. Po up ywie kilku dni zla przy pomocy rurki do butelek, szczelnie zakorkowa i pozostawi w ch odnym pomieszczeniu. Nabiera smaku dopiero po kilku miesi cach, ale mo e sta d u ej, (w co nie wierz ). Nalewka wiejska Upiec prza ny "placek chlebowy" (bez dro d y i zakwasu) z 1 szklanki ytniej m ki razowej, 1,5 szklanki pszennej m ki razowej, 2-3 g soli i wody: Przegotowan i ostudzon wod doda stopniowo do m ki, a otrzymamy dobrze spulchnione ciasto o odpowiedniej konsystencji. Nast pnie rozwa kowa je i u o y na suchej blasze. Zrobi no em naci cia w "krat " i piec w temperaturze 300st.C przez 15-20 min, a placek si dobrze przyrumieni!. Nast pnego dnia u y go do nalewki. 0,25 kg pokruszonego chrupkiego placka razem z 20-30 g rodzynków i 30 g m odych p czków brzozowych zala 1,25 l wódki na 2 tygodnie. Po maceracji starannie przecedzi nalewk przez g ste p ótno i wla do rondla, w którym uprzednio w gor cym jasnym piwie (0,25 l) rozpuszczono 200 g cukru. Po dok adnym wymieszaniu odstawi w ch odne miejsce na 2 miesi ce, a do pe nego sklarowania. Jest to staropolska nalewka, zupe nie obecnie nieznana, o charakterystycznym, oryginalnym smaku, lekko gorzkawa z posmakiem s odkawopalonym.

PUCHATEK 13 Ma barw z ocisto brunatn , zawarto alkoholu - ok. 40%, cukru - ok. 10%. Wydajno - ok. 1,25 l. Nalewk t och adza si do temperatury 8-10st.C. Uwaga: P czki brzozowe mo na zast pi m odymi li mi lub "orzeszkami" brzozowymi, a jasne piwo - porterem. Nalewka wile ska Surowiec: maliny, wi nie, liwki, zielone w oskie orzechy, dere jadalny, wie a mi a, tarnina lub jarz bina. Wagowa ilo sk adników jest w a ciwie dowolna; bierze si "na oko" tak porcj jednego w wymienionych owoców lub zió , ile zmie ci si na gazie. Sporz dzaj c t nalewk , bierzemy tylko jeden z wymienionych wy ej gatunków. Je eli decydujemy si na jarz bin , jej owoce musza by przemarzni te. Jesieni , kiedy jeszcze nie ma mrozów, mo na wstawi zebrane jagody na 2-3 dni do zamra alnika lodówki. Orzechy w oskie trzeba pokraja w drobna kostk . Wi nie, liwki i dere nale y nak u widelcem, a li cie mi ty drobniutko posieka . Na dno 1 litrowego s oja "Twist-off" nala spirytusu o mocy 70 - na wysoko ok. 4 cm (mierz c od dna). Nape ni przyci ty w kwadrat kawa ek gazy jednym z wymienionych wy ej gatunków owoców lub zió , które musza by czyste, ale suche, dlatego bezpo rednio przed sporz dzeniem trunku nie nale y ich p uka . Gaz z owocami wk adamy do s oja tak, aby nie dotyka a spirytusu, musi wisie w 2 centymetrowej odleg o ci od jego powierzchni. S ój zakr camy wieczkiem, które przytrzymuje brzegi gazy. Naczynie pozostawi w spokoju na nie d u ej ni 3 tygodnie. Potem gaz z owocami usuwamy, a do s oja wlewamy tyle wódki (najlepiej " ytniej"), ile by o poprzednio spirytusu. Otrzymamy pyszna nalewk o mocy 70 . Je eli kto woli s absze trunki, mo e wódk zmiesza z woda w proporcji pó na pó . Wskazany, (cho niekonieczny) jest dodatek y ki sto owej miodu, który nale y dok adnie wymiesza z nalewka. Uwaga - nigdy nie dodawa cukru. Nalewk mo na pi po 3 tygodniach. Nalewka "Wisielec" du a pomara cza, 1 litr czystej bia ej wódki, kilka go dzików, 250 g cukru w kostkach Wódk wla do wysokiego s oja, dorzuci kostki cukru, miesza , dopóki si nie rozpuszcz . Pomara cz umy , sparzy , osuszy . Grub ni przewlec w dwóch miejscach, by móc powiesi owoc pod pokrywk s oja. W pomara cz wbi 2 - 10 go dzików, zale nie od intensywno ci aromatu, jak chcemy uzyska . Pomara cz podwi za do pokrywki, tak eby nie dotyka a alkoholu. S ój zamkn hermetycznie, odstawi na 2 miesi ce. Pasikonik szklanka miodu szklanka cukru y ka suszonego kwiatu ró y y ka posiekanej zielonej ruty

PUCHATEK 14 y ka posiekanej zielonej mi ty kawa ek kory cynamonu pó ga ki muszkato owej 10 go dzików kawa ek imbiru 2l wódki Zio a i przyprawy zala szklank wody i zagotowa pod przykryciem ok. 20 min. Miód rozpu ci w osobnym rondelku. Wywar zio owy przecedzi , wymiesza z miodem i zala wódk . Naczynie szczelnie przykry i dobrze podgrza , lecz nie gotowa . Kiedy ostygnie, przela do du ego s oja i zostawi , aby si dobrze usta a. Po up ywie kilku dni zla przy pomocy rurki do butelek, szczelnie zakorkowa i pozostawi w ch odnym pomieszczeniu. Nabiera smaku dopiero po kilku miesi cach, ale mo e sta d u ej, (w co nie wierz ). Pieprzówka Zestaw na 1 litr wódki o mocy 40 . 20 ziaren pieprzu czarnego, 1 y eczka cukru, 1 l wódki czystej o mocy 40 . 1. Do butelki z wódka wrzuci pieprz, wymiesza , butelk szczelnie zakorkowa . Macerowa 2-3 tygodnie. Nast pnie p yn zla znad pieprzu. 2. y eczk cukru wsypa do rondelka. Podgrza , a cukier si zbr zowi. Nast pnie zdj z ognia, Zala niewielka ilo ci wody i miesza do rozpuszczenia cukru. Ponownie zagotowa i odparowa do obj to ci 1 y eczki. Po ostudzeniu doda do wódki. 3. Wódk wymiesza i przed spo yciem odstawi na 2-3 dni. - Chc c Sporz dzi pieprzówk bardziej ostra, powinni my doda nieco wi cej pieprzu lub u y wódki o mocy 45%. Porterówka Porterówka nie jest nalewka. Dwa du e portery (moim zdaniem porter EB najlepiej si do tego nadaje), cos z po szklanki cukru, wiartk z ma górka spirtu. Porter grzejesz rozpuszczaj c w nim cukier. Po zupe nym odgazowaniu (nie gotowa ) studzisz i dodajesz spirytus. tyle bazy. Nadbudowa: Troch wanilii w tym by si przyda o. Cukier wanilinowy jest MSZ tandeciarstwem. Wanilie dawa w postaci roztartej z cukrem a lepiej w postaci nalewu spirytusowego. Kolor, je li za jasny, Mo na podci gn ciemnym karmelem. Zreszt karmel, (ale ja niejszy) mo e zdecydowanie poprawi smak porterówki 0 warto wiec ma cze (z y k sto ow ) cukru przegrza na patelni - sp ukuje si to albo ma ilo ci wody albo (lepiej) odgazowanym juz przez podgrzanie porterem (uwaga - mo e chlapa !). Mo na doda troch koniaku, rumu czy czego podobnego - tylko bez przesady eby perfuma nie wysz a. Gotowa Porterówka musi swoje odsta eby si smak u o y . Wariacje - likier porterowy. Sk ad podobny, zmniejszamy jedynie ilo spirytusu (albo

PUCHATEK 15 dajemy wódk w jego miejsce) za zwi kszamy - cukru. Reszta jest kwestia fantazji i smaku. Przepalanka Zestaw na 1 litr wódki. 100 ml zaprawy do przepalanki, 850 ml wódki czystej o mocy 40 , 50 ml winiaku, 20 g cukru. Zaprawa (ilo na 5 l przepalanki): 1 orzech w oski zielony (20 g), 20 g migda ów s odkich, 2 liwki suszone, 10 g rodzynków, 1/4 laski wanilii, 500 ml wódki ze spirytusu o mocy 50 . 1. Sporz dzi zapraw : 265 ml spirytusu o mocy 95 rozcie czy 250 ml wody, dzi ki czemu uzyska si 500 ml spirytusu o mocy ok. 50 . Rozdrobnione na ma e kawa ki surowce w o y do s oja, Zala rozcie czonym spirytusem. Macerowa 4 tygodnie mieszaj c, co drugi dzien. Po up ywie tego czasu zla ciecz znad owoców, przefiltrowa przez wat i wla do butelek. Pozosta e w s oju owoce Zala niewielka ilo ci wody, dobrze wymiesza , pozostawi na 24 godz., po czym Wod zla i doda do zaprawy. 2. 100 ml zaprawy wymiesza z wódka i winiakiem, doda rozpuszczony w y ce wody cukier, wymiesza , zla do butelek. - Przepalank wyborowa Mo na przyrz dzi dodaj c zamiast winiaku 75 ml dobrego koniaku. Wódka pio unówka z cyklu: Stare wódki Do gar ca wody ródlanej, w ó trzy funty cukru, zagotuj, dodaj pi utów samych wierzcho ków m odego pio unu, nakryj niech ostygnie; potem wlej garniec spirytusu, wymieszaj, przeced przez bibu do butelek i zachowaj na potrzeb . ubrówka Zestaw na 1 litr wódki o mocy 40 . 1 g (5-6 kawa ków d ugo ci 25 cm) suszonej trawy ubrowej, 1 y eczka cukru, 1 l wódki czystej o mocy 40 . 1. Traw ubrow poci na kawa ki d ugo ci 3-4 cm, w o y je do butelki z wódka, odstawi do maceracji na 15-20 dni. 2. Po tym czasie nalew przela do butelki, doda rozpuszczony w 2 y kach wody cukier i wymiesza . Zakorkowa butelk i odstawi na 2-3 dni. 3. Gotowa wódk przefiltrowa i rozla do butelek. Do ka dej butelki Mo na w o y d b o trawy ubrowej dla dekoracji. 4. Wódk Mo na Sporz dzi tez na zaprawie. W tym celu 10 g suszonej, pokrojonej

PUCHATEK 16 trawy ubrowej zalewa si 170 ml wódki czystej ze spirytusu o mocy 50 i maceruje 10 dni. Na litr ubrówki nale y wzi 15 ml zaprawy, 420 ml spirytusu o mocy 95 , 5 g cukru i ok. 570 ml wody. - Trawa ubrow (Herba Hierochloe) ro nie prawie wy cznie w Polsce w Puszczy Bia owieskiej. Zawiera ona aromatyczna substancje, tzw. kamaryn , która nadaje wódce swoisty zapach i smak. ród o: Encyklopedia sztuki kulinarnej, tom 46 "Domowe nalewki i likiery",

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.