marcin

  • Dokumenty113
  • Odsłony84 628
  • Obserwuję37
  • Rozmiar dokumentów221.5 MB
  • Ilość pobrań13 799

NAPOJE

Dodano: 7 lata temu
R E K L A M A

Informacje o dokumencie

Dodano: 7 lata temu
Rozmiar :191.4 KB
Rozszerzenie:pdf

NAPOJE.pdf

marcin Dokumenty Przepisy kulinarne
Użytkownik marcin wgrał ten materiał 7 lata temu. Od tego czasu zobaczyło go już 106 osób, 59 z nich pobrało dokument.

Komentarze i opinie (0)

Transkrypt ( 18 z dostępnych 18 stron)

1 Alba 40 ml koniaku 20 ml soku pomara czowego 10 ml soku malinowego kostki lodu do dekoracji: plasterek pomara czy listki melisy Sposób wykonania : Wszystkie sk adniki i kostki lodu wymiesza . Przela do kieliszka koktajlowego, ozdobi plasterkiem pomara czy i listkami melisy lub mi ty. Black Velvet 1/10 l ciemnego piwa angielskiego Stout 1/10 l szampana Bollinger Sposób wykonania : Wla piwo do szklanicy do longdrinków, dope ni szampanem. Poleca Eia® Charly's Specjal 1 kostka cukru Angustura Bitters 20 ml Cognac Hine 1 wi nia koktajlowa szampan Bollinger skórka cytryny Sposób wykonania :

2 Kostk cukru nas czy angostura, w o y do p askiej szampanki. Doda kostk lodu, koniak, w o y wi nie i dope ni szampanem. Skropi koktajl sokiem z lekko wyci ni tej skórki cytryny, a skórk w o y do kieliszka. Poleca Eia® Chrysopras 1/2 barowej y eczki syropu mi towego 10 ml Pisang Ambon wino musuj ce 1 wi nia koktajlowa 1 ga zka mi ty Sposób wykonania : Do shakera wrzuci kilka kostek lodu. Wla likier i Pisang Ambon, wstrz sn , wla do szampanki z t uczonym lodem. Dope ni winem musuj cym. W o y wi nie i przybra mi t . Poleca Eia® Czerwona pomara cza 3/4 szklanki soku ze wie ych pomara czy y ka soku z cytryny y ka soku z granatu wier nie obranej cytryny (dobrze umytej) kostki lodu Sposób wykonania : Wysok szklank wype ni do po owy kostkami lodu. Wla do niej sok z pomara czy, cytryny i sok z granatu, ca o dok adnie wymiesza . Z wiartki cytryny wycisn troch soku, nast pnie w o y j do szklanki. Go a Zo ka (saforek)

3 0,5 l wody 5 dag cebuli 0,125 l kwasu chlebowego 6 dag mietany sól Sposób wykonania : Tak nazywano kwasek przyrz dzony z wod , a podawany do ugotowanych ziemniaków. Cz sto mo na go spotka i dzisiaj. Wod zimn posoli do smaku, doda cebul pokrojon drobno, kwas chlebowy, mietan . Wszystko razem wymiesza . Napój podawa dobrze sch odzony. Jaskó ka (sok brzozowy) 2 l soku brzozowego suchy razowy chleb Sposób wykonania : Sok brzozowy wla do naczynia, doda kawa ki razowego chleba, po czym odstawi na 2 - 3 dni w ciemne ch odne miejsce, aby si lekko zakwasi o. Koktajl bananowy z jogurtem 2 szklanki jogurtu naturalnego 2 banany lód Sposób wykonania : Banany pokroi w talarki, miksowa z jogurtem przez kilka minut do uzyskania jednolitej, puszystej masy. Ozi bi , dodaj c kostki lodu. Mo na posypa listkami wie ej mi ty. Koktajl bananowy z wod sodow

4 2 kulki lodów waniliowych 1/2 szklanki soku bananowego y ka soku cytrynowego woda sodowa do uzupe nienia owoce do dekoracji Sposób wykonania : W wysokiej szklance wymiesza lody waniliowe z sokami, uzupe ni wod sodow , ponownie wymiesza . Udekorowa dowolnymi owocami. Koktajl miodowy z czarn porzeczk 60 dag mro onych czarnych porzeczek 5 y ek miodu 2 szklanki gazowanej wody mineralnej kostki lodu Sposób wykonania : Porzeczki rozmrozi , przetrze przez sitko, doda miód i wod mineraln . Wymiesza . Przecier prze o y do koktajlowych szklanek. Podawa z kostkami lodu. Kompot ze liwek Sposób wykonania : Na kompot bierze si liwki w gierki. Oparzy je wod wrz c , obra ze skórki. Zrobi na pó kilo liwek surowych syrop ze szklanki cukru i szklanki wody i wrzuci we liwki, zagotowa raz i wyj y k durszlakow . Syrop wygotowa i pola nim liwki. Mo na ten sam kompot robi z nieobieranych liwek, jak równie u ywa mniej cukru, je eli liwki bardzo dojrza e. Kompot z jab ek

5 Sposób wykonania : Chc c, aby kompot z jab ek by bia y i okaza y, obra jab ka karbowanym no em, pokraja wi ksze na 4 cz ci, mniejsze na po ówki i ka d zaraz posmarowa cytryn . W o y jab ka w rondel z zimn wod , lecz lu no, po 5 sztuk lub kilka. Wrzuci skórki cytrynowej i gotowa na wolnym ogniu, przewracaj c jab ka, aby si nie rozgotowa y. Po ugotowaniu wszystkich, odla po ow sosu, a w reszt w o y na 8 wi kszych lub 10 mniejszych jab ek pó kilo cukru. Zagotowa kilka razy, aby si dobrze wysadzi , to jest, aby by g sty i pola , cedz c przez sito, u o one adnie na salaterce jab ka. Ubra skórk pomara czow sma on w cukrze lub galaret jab kow , a kto ma - li mi cytrynowymi, uk adaj c je brzegiem salaterki. Mo na k a jab ka od razu w syrop, lepiej naturalnie mniej wody, a po wyj ciu jab ek sos wygotowa . B d mniej pozorne, ale smaczniejsze. Kompot z jab ek i liwek Sposób wykonania : 10 jab ek obra , przekroi na po ow , wybra pestki i w o y w wod z octem. upiny z jab ek i 4 mniejsze jab ka pokroi , doda skórki cytrynowej i gotowa w litrze wody. Gdy si ugotuj , wyla na sito na podstawion salaterk . Do tego, co cieknie samo, w o y wiartk cukru r banego, gdy si cukier rozpu ci, w o y obrane jab ka, dodaj c 15 oparzonych i obranych w gierek. Ugotowa , pilnuj c, aby si nie rozgotowa y. Wyj owoce, pouk ada w form , a syrop jab kowy gotowa jeszcze z pó godziny, próbuj c przy tym, czy zaczerpni ty y k spada w du ych kroplach, a nie cieka cienko, wtedy ma dosy . Przed w o eniem jab ek w cukier, w o y kawa ek wanilii, skórk za cytrynow , gotowan , uszatkowa i wrzuci w cukier syrop, eby si razem gotowa a. Gdy wygotowany syrop wystygnie, zala nim owoce, poruszaj c y k , aby nie le a y na spodzie, lecz eby si po czy y z sosem, który w par godzin powinien zmieni si w galaret . Kompot z rabarbaru

6 Sposób wykonania : Nie obierane, lecz tylko dobrze umyte odygi rabarbaru kraje si w 2-centymetrowe kawa ki, op ukuje zimn wod i wk ada do grubego rondla i nie zalewaj c wod , której ma by tylko tyle, ile jej pozosta o po op ukaniu odyg - wstawia si przykryte do piecyka. Po krótkim czasie rabarbar zmi knie i wtedy zalewa si go syropem ugotowanym z cukru i wody z dodatkien wanilii. Kompot z suszonych liwek Sposób wykonania : Dobrze ususzone liwki op uka w wodzie, nala wie , wod tyle, eby je obj a, a gdy si w po owie ugotuj , w o y na wiartk liwek 3 y ki cukru, cynamonu kawa ek, cytrynowej skórki, gotowa a mi kkie b d . Na salaterce pola przecedzonym sosem. Chc c, aby kompot adnie wygl da , ugotowa liwki bez cukru w wodzie i zala , u o one na salaterce, g stym syropem oddzielnie zrobionym, a b dzie sos klarowny. Kompot z wisien Sposób wykonania : Na pó kilo wi ni utówek lub czarnych kwa nych wisien wzi 3 szklanki cukru i 2 szklanki wody, zrobi syrop g sty, wrzuci wi nie, zagotowa kilka razy i wyla na salaterk . Na kompot wi ni nie dryluje si . Krem cytrynowy (Antyle) 4 jaja 7 y ek bia ego wina lub wody

7 sok z 2 cytryn Sposób wykonania : ó tka z cukrem ubi na parze do bia o ci. Powoli wlewa wino i sok, mieszaj c gotowa na parze, a masa zg stnieje. Zdj z ognia, przestudzi . Mas ó tkow delikatnie wymiesza z ubit pian z bia ek. Podawa z kruchymi ciastkami. Poleca Eia® Kumys mazowiecki Sposób wykonania : Do kwarty wie ego nie zbieranego mleka wla pó fili anki wie ej ma lanki i w o y 4 kostki cukru. Wla w dzbanek i wymiesza , a wszystek cukier si rozpu ci. Postawi w ciep ym miejscu na 10 godzin. Po 10 godzinach, gdy mleko zg stnieje. nale y rozmiesza je dobrze, aby przedstawia o p yn jednolity, co najlepiej uskuteczni prze1ewaj c z jednego do drugiego naczynia kilkana cie razy. Wla w mocn butelk , zakorkowa i obwi za korek drutem lub sznurkiem. Postawi w ciep ym miejscu na 24 godziny. Przed u yciem nale y butelk kilka razy dobrze wstrz sn . Zamiast ma lanki mo na u y dro d y, a kumys b dzie mia smak nieco odmienny. Kwas bursztynowy 4,5 1 wody 50 dag cukru 25 dag miodu 2 dag dro d y 10 dag rodzynek 5 cytryn Sposób wykonania : Cytryny umy i sparzy wrz tkiem.

8 Wycisn sok, a skórki z cytryn drobno pokraja i zala wod (3,5 l), troch pogotowa . Ostudzi i przecedzi wywar. Doda rodzynki i miód. Osobno zagotowa 1 l wody z cukrem. Ostudzi i zmiesza obydwa p yny dodaj c sok z cytryn. Doda dro d e (p yn powinien mie temperatur 30oC - co jest podstawowym warunkiem). Naczynie obwi za ciereczk i zostawi na 2 - 3 doby w ciep ym miejscu. Po up ywie tego czasu zdj pian , która si wytworzy, przecedzi i wla do butelek. Zamkn szczelnie. Odstawi w ch odne miejsce. Po 1 - 2 dobach mo na podawa sch odzony kwas z plasterkiem wie ej cytryny w szklankach. Kwas chlebowy 30 dag suchego razowego chleba 20 dag cukru 10 dag miodu 10 l wody Sposób wykonania : Chleb zala gor c wod , doda cukier i miód. Wszystko wymiesza i postawi na 2 - 3 dni w ciep ym, ch odnym miejscu, aby si zakwasi o. Kwas chleba i chmielu 1 kg suszonego razowego chleba 50 dag cukru 7,5 l wody 2,5 dag dro d y 2,5 dag rodzynków 1 dag chmielu suszonego Sposób wykonania : Zagotowa 5 l wody, zala chleb i postawi na 12 godzin. Chmiel zala wod (2,5 l) i gotowa na s abym ogniu 20 minut. Zestawi z ognia, naczynie szczelnie przykry , obwi za cierk i odstawi na 3 - 4 godziny. Nast pnie obydwa p yny przecedzi i po czy razem.

9 Doda do ciep ego napoju (30oC) cukier, rodzynki i dro d e roztarte z odrobin cukru. Zostawi w ciep ym miejscu na 15 - 20 godzin, potem przecedzi i zla do butelek. Mazagran 8 y ek zmielonej kawy naturalnej cukier 3 kieliszki rumu kostki lodu Sposób wykonania : Kaw zala 1 l wrz tku, i odstawi na kilka minut. Napar przecedzi , przyprawi do smaku cukrem i rumem. Mocno sch odzi . Podawa z kostkami lodu. Mecenas 25 ml s odkiego wina sherry 25 ml wytrawnego wermutu 25 ml soku pomara czowego plaster pomara czy listki mi ty Sposób wykonania : Do naczynia w o y kilka kostek lodu, doda pozosta e sk adniki (sok na ko cu), wymiesza . Podawa w kieliszku koktajlowym, z krótk s omk , udekorowanym plasterkiem pomara czy i listkami mi ty. Mieszanka kompotowa z owoców letnich Sposób wykonania : Wszelkie rodzaje owoców: maliny, porzeczki, agrest, obrane z korzonków, melon pokrajany w kawa ki, posypa grubo cukrem i zostawi na godzin w zimnej piwnicy. Pola sokiem malinowym, wymiesza i poda .

10 Zamiast soku mo na tak e u y nalewki waniliowej, byle nie owocowej, bo si le czy z owocami surowymi. Miód zaprawiony sokiem z urawin lub dzikich wi ni 1 l miodu 10 l wody 1 l soku z urawiu lub dzikich wi ni 1 l chmielu (szyszki nale y lu no nasypa ) 20 dag dro d y kawa ek laski wanilii kilka skórek razowego chleba pó szklanki miodu do os odzenia soku Sposób wykonania : 2 szklanki miodu rozpu ci w wodzie (6 l) i gotowa w emaliowanym garnku na silnym ogniu, a zostanie po owa obj to ci. Potem doda jeszcze 4 l wody, pozosta e 2 szklanki miodu, zawi zany w gaz lub p ótno chmiel, i znów ca o gotowa , a zostanie po owa obj to ci. Ostudzi i odstawi . A kiedy osad osi dzie na dnie, p yn z wierzchu ostro nie odla do glinianego lub szklanego naczynia. Dro d e utrze z odrobin cukru, rozsmarowa na skórkach chleba i wrzuci do p ynu, odstawi na 2 dni w ciep e miejsce. Po sfermentowaniu wyj chleb, a do p ynu wla os odzony miodem sok owoców (nale y go podgrza ), doda kawa ek wanilii i jeszcze zostawi na 2 - 3 dni. Po up ywie tego czasu miód przela do szczelnie zamykanego naczynia (najlepiej do drewnianej beczu ki) i odstawi do ch odnego pomieszczenia na okres co najmniej 4 tygodni, chocia miód, który d u ej stoi, zyskuje na jako ci. Napój grejpfrutowy 3,5 szklanki soku grejpfrutowego szklanka soku malinowego ma a butelka wody mineralnej owoce do dekoracji Sposób wykonania : Soki wymiesza , wla do dzbanka, dope ni wod mineraln . Przed podaniem sch odzi . Dzbanek udekorowa dowolnymi owocami.

11 Napój ma lankowy z morelami 3 szklanki ma lanki 20 dag moreli (mog by suszone) 1/2 laski wanilii 1 y eczka soku z cytryny 1 y ka miodu Sposób wykonania : Morele, je li s suszone - namoczy , nast pnie pokroi w paski i zmiksowa z ma lank . Przyprawi do smaku miodem i sokiem z cytryny. Doda wanili , wstawi na 1 godz. do lodówki. Napój mi towy z melis gar li ci mi ty gar li ci melisy 5 y ek miodu p ynnego sok z 1 cytryny 3 szklanki wody mineralnej Sposób wykonania : Li cie mi ty i melisy drobno posieka . Zmiksowa z miodem, sokiem z cytryny i wod mineraln . Przecedzi przez sito i sch odzi . Napój mleczny z czarnej porzeczki 1 l mleka d em porzeczkowy lub szklanka porzeczek Sposób wykonania : Mleko zagotowa . Porzeczki umy , obra z szypu ek. Wszystko zmiksowa , przecedzi . Zaraz podawa .

12 Napój porzeczkowy 0,5 kg czerwonych porzeczek 2 porcje lodów familijnych 1 ó tko 0,25 l s odkiej mietanki Sposób wykonania : Porzeczki umy , obra z szypu ek. Oczyszczone owoce przepu ci przez sokowirówk , otrzymany sok wla do dzbanka, doda lody, mietank oraz ó tko, razem zmiksowa . Nalewa natychmiast do niskich, szerokich kieliszków. Podawa z biszkoptami. Napój wielowarzywny "zdrowie" 1 szklanka soku z marchewki 1 szklanka soku z kiszonej kapusty 1 szklanka soku z selera 1 szklanka soku z jab ek szczypta pieprzu, cz bru i kminku Sposób wykonania : Po czy ze sob , dok adnie mieszaj c, sok z marchwi, kiszonej kapusty, selera i jab ek. Doprawi do smaku pieprzem, cz brem i zmielonym kminkiem. Napój z buraków 0,5 kg buraków 1 cytryna sól cukier Sposób wykonania : Buraki umy , op uka , obra , wycisn sok w sokowirówce. Kto nie ma sokowirówki, mo e buraki utrze na drobnej tarce, a nast pnie wycisn przez g ste sito.

13 Wycisn sok, przyprawi do smaku sokiem z cytryny i sol . Mo na doda nieco cukru. Napój herbaciano-mi towy p aska y eczka herbaty 3 y eczki li ci suchej mi ty miód do smaku lub cukier 4 cienkie plasterki cytryny 1 l wody Sposób wykonania : Herbat i mi t zala przegotowan wrz c wod w dzbanku i postawi do wystudzenia. Nast pnie przestudzony napój przecedzi , os odzi do smaku miodem lub cukrem, doda cienkie plastry cytryny i och odzi . Do napoju doda szczypt soli. Napój ten, dobrze sch odzony, jest bardzo smaczny i doskonale gasi pragnienie. Napój z marchewki i urawin 1 kg marchewki 20 dag urawin 1 y ka miodu Sposób wykonania : Marchewk dok adnie wymy i wycisn w sokowirówce. urawiny zmiksowa na jednolit mas . Po czy z sokiem marchewkowym, doda miód i dok adnie wymiesza . Napój z mleka i soku pomidorowego 0,5 l mleka 0,5 l soku pomidorowego 1 g soli 1 g cukru y ka zielonego kopru Sposób wykonania :

14 Koper wyp uka , os czy i drobno pokraja . Wla mleko do dzbanka, czy je powoli z sokiem pomidorowym. Doprawi do smaku, doda koper i nala do szklanek. Napój z pomidorów i serwatki 2 - 3 pomidory 1 l serwatki sól, pieprz Sposób wykonania : Dojrza e pomidory pola wrz c , a nast pnie zimn wod , obra ze skórki, w o y do miksera, wla cz serwatki i zmiksowa . P yn wla do szklanek i uzupe ni reszt serwatki. Doda sól i pieprz do smaku. Napój z suszu owoców ró y 4 dag suszu z ró y 1 l wody cukier Sposób wykonania : Susz po ama , zala ciep , przegotowan wod , pozostawi w temperaturze pokojowej na 8 - 12 godzin. Nast pnie przecedzi przez g ste sito lub przez gaz i dos odzi do smaku. Napój z zakwasu buraczanego 3 szklanki zakwasu buraczanego 1/2 szklanki kefiru p czek rzodkiewek p czek koperku redni wie y ogórek sól, pieprz Sposób wykonania :

15 Rzodkiewki i ogórki zetrze na grubej tarce, koperek drobno posieka . Wszystkie sk adniki zmiksowa z kefirem, po czy z zakwasem, doprawi odrobin soli i pieprzu. Ohio 8 kropli Angostury Bitters 15 kropli bia ego Curacao 15 kropli likieru Maraschino 30 ml Canadian Club Whisky wino musuj ce plasterek pomara czy 1 wi nia koktajlowa Sposób wykonania : Do kubka mikserowego w o y kilka kostek lodu. Wla Angosture, Curacao, likier Maraschino i whisky, wymiesza , przecedzi , wla do kieliszka koktajlowego. Dope ni winem musuj cym. Plasterek pomara czy przeci na pó i w o y do koktajlu razem z wi ni . Poleca Eia® Pieczony kompot letni Sposób wykonania : Op ukane wi nie, liwki, porzeczki, a nawet morele - przepo owione bez pestek, przesypa grubo mia kim cukrem w kamienny garnek i wstawi w dobrze gor cy piec na godzin . Owoc winien by mi kki i pu ci z siebie sok. B dzie w ca o ci adniejszy, ni gotowany na syropie, i d u ej mo na go konserwowa . Po godzinie wyj z pieca i spróbowa , o ile go czu surowizn to wstawi na pó godziny. Pikantny napój z kefiru

16 2 szklanki kefiru 1 szklanka soku pomidorowego 3 odygi selera naciowego 1 z bek czosnku y eczka zió prowansalskich Sposób wykonania : Czosnek zmia d y w prasce, seler bardzo drobno posieka . Po czy z kefirem i sokiem pomidorowym, doda zio a prowansalskie. Wszystkie sk adniki dok adnie wymiesza . Rajstwo wier szklanki soku z gruszek wier szklanki soku z moreli wier szklanki soku z kiwi wier szklanki soku z pomara czy plasterki kiwi ma a gruszka konserwowa plasterek nie obranej pomara czy kostki lodu Sposób wykonania : Do naczynia w o y kilka kostek lodu, wla soki, wymiesza i przela do wysokiej szklanki, brzeg naczynia udekorowa owocami. Siemieniucha szklanka siemienia konopnego 1 l wody 3 dag cukru Sposób wykonania : Siemi konopne utrze wa kiem w makutrze, doda gor c przegotowan wod , cukier, wymiesza . Podawa do ugotowanych ziemniaków lub ziemniaków w mundurkach.

17 Siódme niebo 25 ml ginu 25 ml soku grejpfrutowego y ka soku z cytryny skórka z cytryny kostki lodu Sposób wykonania : Sk adniki wymiesza . Podawa w wysokim pucharku ozdobionym skórk cytrynow . So oducha 0,5 kg ytniej m ki 1 l wody 25 dag cukru 10 dag rodzynków Sposób wykonania : M k ytni zaparzy gor c wod , wsypa cukier, rodzynki, przykry pokrywk i postawi w ciep e miejsce na 2 - 3 dni. Gdy ju czu zakwas, przecedzi przez sito i wstawi do lodówki. Wspaniale od ywia ca y organizm. Szprycer porzeczkowy 0,5 kg porzeczek woda mineralna 1 kieliszek koniaku sok z po owy cytryny 2 dag cukru pudru Sposób wykonania : Porzeczki umy , obra z szypu ek. Oczyszczone owoce przepu ci przez sokowirówk . Sok wymiesza z cukrem, koniakiem i sokiem z cytryny, nala do wysokich szklanek, dope ni wod sodow lub mineraln i lodem.

This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.